Sparkrav öppnar för ”superbussar”

Landstingets sparkrav kan leda till att Spårväg syd omprövas eller senareläggs.

Det kan öppna för projektet Stockholmsbågen, där ”superbussar” ska ta pendlarna mellan Haninge och Täby.

I höstas planerade landstingsfullmäktige att avsätta cirka en miljard kronor för Spårväg syd, som är en tvärförbindelse mellan Flemingsberg och Kungens kurva.

Men inför landstingets budgetförhandlingar föreslås att flera projekt ska senareläggas eller omprövas, i värsta fall avbrytas. Spårväg syd är ett av projekten som nu riskera att omprövas.

– Det här är ett förslag från landstingets tjänstemän inför de kommande budgetförhandlingarna. Jag utgår från att vi kommer att fortsätta med Spårväg syd och fullfölja projektet eftersom Södertörn behöver det, säger Salempolitikern Lennart Kaldéren (M), ledamot i trafiknämnden.

Samtidigt i fredags presenterade Skanska, Scania och konsultföretaget WSP sitt projekt Stockholmsbågen – en busslinje som ska knyta samman regionerna mellan Haninge och Täby med hjälp av ”superbussar”.

– De största tidsbesparingarna ligger mellan de nuvarande regionerna Haninge, Flemingsberg, Kungens kurva, Barkarby, Kista och Täby. I bussarna kommer resenärerna att ha tillgång till wifi, säger Mats Rönnbo, projektledare för Stockholmsbågen.

Den totala kostnaden för projektet förväntas bli sex miljarder kronor.

Skulle Stockholmsbågen kunna ersätta Spårväg syd?

– Jag har hört idéerna om Stockholmsbågen. Men trafiknämnden har sedan länge beslutat om planeringsdirektiv för Spårväg syd. Stockholmsbågen kommer in väldigt sent. Spårväg syd bygger på spårlösning och det gör inte Stockholmsbågen, säger Lennart Kalderén.

Fakta

Tåg eller utökad Förbifart

Tanken med Spårväg syd är att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen är tänkt att passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skär­holmen och Fruängen.

Idén med Stockholmsbågen är att Förbifarten ska sträckas ut till en båge runt Stockholm ­mellan Haninge och Täby.