ANNONS

Sparkrav på barn och ungdomar

Arbetsledare Josian Najm, Elina Billefors, Emma Wixell, Annie Ångerman, arbetsledare Måns Lindgren, Thilda Stavborg och Adis Besirovic tror inte att politikerna förstår vad Värmdöpolarna gör.
Arbetsledare Josian Najm, Elina Billefors, Emma Wixell, Annie Ångerman, arbetsledare Måns Lindgren, Thilda Stavborg och Adis Besirovic tror inte att politikerna förstår vad Värmdöpolarna gör.
Att spara på Värmdö­polarna är en av flera åtgärder som socialkontoret kan tvingas till nästa år då miljontals kronor ska sparas.

– Politikerna vet ingen-ting om hur det är att vara ung i Värmdö, säger Värmdöpolaren Thilda Stavborg.
ANNONS

Tidigare år har socialkontorets underskott skrivits av – men nu är det enligt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Erik Alversjö (M), strikt budgetdisciplin som gäller.

Socialkontorets chefer har därför presenterat ett åtgärdspaket. Sammanlagt 18 miljoner kronor ska hämtas in främst genom att räkna med att behovet inte kommer att öka särskilt mycket. Vård ska ske i egen regi, i stället för att köpa dyra placeringar. Men social- kontoret måste också minska antalet anställda och låta bli att ta in vikarier. Man diskuterar också ytterligare besparingar på insatser för arbetslösa, ungdomar och barn.

Samtidigt varnar socialkontorets chefer för konsekvenserna och förutspår ökande social misär bland missbrukare som blir mer synliga i gatubilden. De ser risker för att arbetslösa passiviseras och hamnar än längre bort från arbetsmarknaden. För ungdomar väntar försämrad trygghet och sämre stöd vid kriser, enligt cheferna.

– Självklart kan vi komma ner i kostnader, men att ta hela paketet fullt ut kan bli svårt, säger Ylva Sjögren, chef på socialkontoret.

En av flera verksamheter som nu hotas av nedskärningar är revanschprogrammet Värmdöpolarna. Polarna består av ett 20-tal ungdomar i 17–20-årsåldern som timavlönas för att under helgkvällar och nätter skapa trygghet på offentliga platser.

– Bara sedan jag började för ett halvår sedan har vi avstyrt ett 30-tal bråk. Genom våra kontakter vet vi var det är fester och då åker vi dit och hänger utanför, säger Adis Besirovic.

– Och hur mycket glaskross och klotter har vi inte förhindrat? Det gör vi varje helg, säger Thilda Stavborg.

Ungdomarna i Värmdöpolarna tror inte att de styrande politikerna i kommunen vet särskilt mycket om hur det är att vara ung i Värmdö. Och de anser inte att politikerna, om de klubbar igenom åtgärdspaketet, kan fortsätta att slå sig för bröstet och säga att de kämpar för ungas bästa.

– De fattar nog inte vad Värmdö­polarna betyder. För oss personligen, men också för dem där ute. Både unga och vuxna brukar säga att det känns tryggare när vi är där, säger Annie Ångerman.

ANNONS

Den politiska oppositionen kallar sparpaketet ”motorsågsmassaker” och oppositionsrådet Lars Bryntesson (S) menar att besparingen långsiktigt kommer att stå kommunen dyrt.

Socialnämndens ordförande Stefan Dozzi (KD) har skjutit upp beslutet till den 20 december i hopp om att hitta en lösning.

– Vi tittar på om vi kan ta pengar från något annat. Det här är inget jag vill, men vi är en koalition som har ansvar för att hålla budget, säger han.

Fakta

Besparingar på flera håll

Socialnämndens budget är drygt 250 miljoner kronor. Nästa år ska 18 miljoner kronor sparas.

Hittills är de styrande politikerna överens om besparingar på 13 miljoner kronor.

Nu diskuteras hur ytterligare fem miljoner kronor ska sparas. Följande verksamheter är aktuella: Värmdöpolarna, Centrum för arbete och studier (CAS), ungdomsmottagningen, ytterligare personalbesparingar inom individ- och familjeomsorgen och besparingar på insatser för barn och ungdomar.