Sparkrav slår hårt mot Teater Accént

Teater Accént befinner sig i ett vakuum efter att pengarna från stadsdelen hastigt dragits in.

Aktiviteterna ligger nere och allt är magasinerat.

Samtidigt krävs de på ett års hyra.

– Det blev ett abrupt slut och vi fick snabbt blåsa av all planering för 2013. Det är svårt att bedriva volontärverksamhet helt utan stöd, säger Linda Krüger, konstnärlig ledare på teater Accént.

Kulturföreningen för ungdomar har fått pengar av stadsdelsnämnden sedan 2006. Under våren förra året fick man 207 000 kronor som sedan minskades till 160 000 kronor under höstterminen.

Det hårda slaget kom den 19 november förra året, då allt bidrag drogs in för att spara pengar i den hårt ansträngda budgeten. Stadsdelsförvaltningen hade ett underskott på fem miljoner kronor 2012.

Pengarna måste i stället läggas på kärnverksamhet som barnomsorg och fritidsgårdar, menar Stefan Larsson-Lindmark, chef på förskole- och fritidsavdelningen.

Dåligt, tycker Linda Krüger som menar att just gruppen ungdomar som ligger mellan fritidsgårdsålder och unga vuxna är dem som oftast prioriteras bort.

– Många känner en hopplöshet nu. Jag kämpar hårt för den här gruppen ungdomar. Vi måste ordna mötesplatser för dem där de kan vara på sina egna villkor. Våra aktiviteter har varit överfulla så vi vet att vi har fyllt ett behov.

Vad händer om ni inte får pengar från något håll?

– Jag vågar inte tänka på det scenariot, vi bara hoppas att det löser sig till det bästa och att vi kan få stöd från annat håll. Och på snälla politiker.

Tills vidare ligger all ungdomsverksamhet nere och planerna för det uppskattade nationaldagsfirandet, galleriet och musiktävlingen Arena Accént har pausats.

Samtidigt pågår en juridisk tvist om hyran. Ägaren till lokalen på Wallingatan kräver dem på ett års hyra då de inte godkänt att föreningen flyttade ut så hastigt. Pengar som inte finns.

– Det är jättesynd, men vi har inget ansvar för lokalen eller det kontrakt som de skrivit, utan vi har köpt ett antal aktiviteter så som rockbandstävlingen och nationaldagsfirandet, säger Stefan Larsson-Lindmark.

En lösning som Linda ser kan vara att flytta till en annan stadsdel om någon där kan bidra med pengar.

– Vi letar oss fram, det finns ju andra stadsdelsnämnder. Samtidigt har vi varit här så länge så det känns tråkigt att lämna Norrmalm, säger hon.

Våra aktiviteter har varit överfulla.Linda Krüger teater accént