Sparkrav slår mot funktionshindrade

Annas dotter fick halverat antal ledsagartimmar efter förvaltningens beslut att spara in på funktionshindrade.
Annas dotter fick halverat antal ledsagartimmar efter förvaltningens beslut att spara in på funktionshindrade.
Striktare krav för personer med behov av assistans och omprövningar av biståndsbeslut. Så ska Skarpnäcks förvaltning spara pengar.

– Min dotter måste ha någon som hjälper henne, säger Anna, en av de som påverkas.

Ett privat företag har genom ett avtal med förvaltningen fått tillgång till biståndsbeslut som gäller funktionshindrade i Skarpnäck. Uppdraget har bland annat varit att utreda hur antalet assistanstimmar för funktionshindrade kan minskas för att spara pengar.

Företaget handlägger också enskilda ärenden.

– Min dotter förlorade 30 ledsagartimmar i månaden. Det är bedrövligt hur det här slår mot funktionshindrade, säger Anna som egentligen heter något annat.

Dottern har Aspergers syndrom. Beslutet att halvera hennes ledsagarstöd togs sedan företaget handlagt ärendet.

– Min dotter måste ha någon som hjälper henne. Men de vet ju om att det tar lång tid att överklaga, så de kan dra in på hur mycket som helst innan vi får ett nytt beslut.

I avtalet med företaget, som undertecknades i november 2011, står att fokus ska ligga på att minska kostnaderna.

Uppdraget är att se över insatser som gäller boendestöd, ledsagning, hemtjänst och sjukhemsplaceringar.

Men att företaget anlitats för att minska kostnaderna stämmer inte, enligt Kerstin Medin, enhetschef vid beställarenheten för äldre och funktionsnedsatta. Trots att det står i klartext i avtalet.

– Det är dina ord. Vi har haft en kvalitetssäkring genom att se hur våra flöden ser ut.

I avtalet nämns också striktare bedömningar för personlig assistans.

– Jag går inte in på de frågeställningarna.

Kristina Lutz (M), ordförande i stadsdelsnämnden, säger att företaget kontaktades för att förvaltningen drogs med ett enormt underskott.

– Det är inte den här typen av människor man ska spara på. Men att spara pengar handlar inte bara om att dra ned antalet timmar, utan också om att förvaltningen ska arbeta på ett mer effektivt sätt.

Företaget har upprättat en sekretessbelagd åtgärdsplan. Och enligt Alexandra Mattsson (V), ledamot i sociala delegationen, har antalet avslag som gäller funktionshindrade ökat.

– När vi gick igenom verksamhetsplanen i december ifrågasatte jag hur man lyckats spara in 10 miljoner kronor på ett år. De pengarna har tagits från enskilda personer i många fall.

Min dotter för­lorade 30 ledsagar-timmar i månaden.Anna

Fakta

Granskning av biståndsbeslut

Enligt avtalet har företaget fått tillgång till personakter av stadsdelsförvaltningen, och ska se över beslut som gäller personer med funktionsnedsättningar.

Insatser som ledsagning, boendestöd, personlig assistans, boendeplaceringar, sjukhemsplaceringar och HVB-placeringar har granskats med fokus på att minska kostnaderna.

Företaget har under 2011 och 2012 fått drygt 670 000 kronor i betalning för sina uppdrag.

Källa: Skarpnäcks stadsdelsförvaltning