”En risk att man kan tappa lärare”

Jelena Drenjanin och Sara Heelge Vikmång har olika syn på skolans budget.
Jelena Drenjanin och Sara Heelge Vikmång har olika syn på skolans budget.
"Elevernas skolresultat ska inte äventyras." Det säger den ansvariga skolpolitikern Jelena Drenjanin (M), efter beslutet att grundskolorna ska spara 18 miljoner kronor. Men hon medger att det finns risker.
– Det finns alltid en risk att man kan tappa lärare, säger Jelena Drenjanin.

Häromdagen kunde Mitt i berättade att grundskolorna i Huddinge ska spara 18 miljoner kronor, efter att en majoritet av alla skolor gick back förra året.

Några av de åtgärder som skolorna nu ska ta ställning till är om de skolor som gått back ska få färre vikarier och elevassistenter, större klasser och mindre tid att ge barn undervisning i små grupper.

Hur ska skolorna genomföra olika besparingar utan att det påverkar barnens inlärning?

  Syftet är att göra besparingar på ett så klokt sätt som möjligt för att inte äventyra elevernas skolresultat. Vi ser varje skola utifrån sina förutsättningar, säger den ansvariga skolpolitikern Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Ser ni en risk att besparingarna kan leda till att ni förlorar lärare, som hellre söker sig till andra arbetsgivare?

Ja, det finns alltid en risk att man kan tappa lärare på de enheter med störst underskott, säger Jelena Drenjanin.

Här tillägger hon att Annerstaskolan, som gick med den största förlusten förra året – 5 miljoner kronor som ska betalas tillbaka på tre år – får 12 miljoner kronor extra varje år utöver den ordinarie skolpengen.

– Med tanke på att vi har cirka 1,7 miljarder i budget så är 17,7 miljoner kronor inte ett enormt underskott, säger Jelena Drenjanin.

Oppositionen röstade nej

Från oppositionens sida röstade till exempel Socialdemokraterna och Miljöpartiet nej till handlingsplanen.

I sin egen budget hade Socialdemokraterna lagt 20 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen på grundskolan i år.

– Det ska vara ordning och studiero i Huddinges skolor. Den här handlingsplanen från Moderaterna riskerar att få motsatt effekt med större klasser och försämrad elevhälsa, säger Sara Heelge Vikmång (S) kommunalråd i opposition.

Fakta

Höga löner - få lärare

År 2016 hade 19 grundskolor ett resultat i balans eller ett överskott.

Förra året, 2017, var motsvarande siffra 9 skolor. 15 grundskolor gick med underskott förra året.

En orsak till underskotten är höga lärarlöner, enligt kommunen.

Enligt Lärarförbundet rankades Huddinge på plats 3 av 290 i kommuner när det gällde höga lärarlöner förra året.

Samtidigt rankades Huddinge på plats 288 när lärartätheten jämfördes.

Källa: Huddinge kommun