Spårnedgrävning i Sundbyberg försenas tre år

pendeltåg
Mälarbanan byggs ut.
Sundbybergs nya stadskärna, som blir till när Mälarbanans spår läggs under jord, riskerar att försenas. Nu går Trafikverkets järnvägsplan ut på samråd.

Byggstart för breddningen av Mälarbanan flyttas från 2019 till 2020 och arbetet kommer att pågå en längre tid än planerat. Istället för 2025 kan utbyggnaden vara klar 2028, visar Trafikverkets nya tidsplan. Ingen katastrof, anser kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M) som poängterar att komplexa infrastrukturkomplex tenderar att bli sena, oftast mycket mer. Han lyfter en möjlig positiv effekt.

– Byggtiden blir nu åtta år istället för sex, så det ställer naturligtvis till det mer än vad vi räknat med. Men med längre byggtid blir det kanske inte lika mycket störningar på en gång, så det kan vara positivt. Vi tror också att vi ska kunna bygga bostäder under själva byggtiden och ha detaljplaner på plats när sträckor färdigställs. Vår ambition är att de två projekten, nedgrävningen och nya stadskärnan, ska synka, säger han.

mikael

Mikael T Eriksson (M).

Trafikverkets idé är att tågresenärer går ned till spåren i två entréer från Sundbybergs station. En stor del av plattformen dras ut till Solnasidan. En toppenlösning för Sundbyberg, tycker Mikael T Eriksson.

– Plattformen är utrymmeskrävande och är billigare att lägga utanför tunneln. Det är svårt att bygga på marken ovanpå plattformen, med endast en liten del av den i Sundbyberg får vi mindre mark som är svårexploaterad, säger han.

En stor fråga som nu kvarstår är hur långt ”locket” blir, det vill säga den yta som förläggs i tunnel och blir byggbar för Sundbyberg. I Trafikverkets samrådshandlingar går spåren upp ur tunneln ungefär vid Allébron. Staden vill att locket därifrån förlängs 150-200 meter. Här har staden nämligen ritat in en stor del av de byggrätter som man avser att sälja. Pengar in, och bostäder på plats, alltså.

Förhandling pågår, men enligt Eriksson har Trafikverket skickat positiva signaler i frågan. Han hoppas på ett avtal under våren.

– Det är mycket viktigt att förlängningen blir av, och vi behöver landa det ganska snart, säger han.

En förlängning av locket skulle betyda en större medfinansiering för Sundbyberg än hittills avtalat, men det är pengar som staden räknar med ska dras in på byggrätter.

Fram till 31 mars pågår samråd om järnvägssträckan Huvudsta-Duvbo.

LÄS MER: Nyberg sätter stilen i nya stadskärnan

Ingen ”galleriastad” ovanpå spåren

Protester mot byggplaner i centrum

Fakta

1 500 bostäder byggs

Mälarbanan ska byggas ut mellan Tomteboda och Kallhäll genom en breddning från två till fyra spår.

Efteråt ska pendeltågen kunna köra var femte minut.

Genom Sundbyberg läggs spåren under jord vilket frigör 30 000 kvadratmeter yta för en ny stadskärna med 1 500 bostäder.

Sundbyberg bidrar med 800 miljoner kronor i projektet.

Källa: Trafikverket, Sundbybergs stad