Spårväg city riskerar att försenas

Stockholm SL saknar nästan åtta miljarder till investeringar och kan därför behöva sänka ambitionen i kommande projekt, uppger tjänstemännen i landstinget. Ett projekt som de vill skjuta på är spårvägen mellan City och Ropsten.

Allianspolitikerna vill inte senarelägga spårvägen. Men för landstingets största parti Socialdemokraterna är det inte lika bråttom.

– Spårväg city etapp två är något vi är tveksamma till. Vi är tveksamma till kostnaderna och osäkra på om spårvägskapacitet behövs i närtid, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd.