Spårväg syd kan bli busslinje

Statens bidrag till Spårväg syd blir mindre än vad flera kommunalråd hoppats på.

Länsstyrelsens förslag att bidra med 825 miljoner kronor kan innebära att Spårväg syd ersätts av en busslinje.

Länsstyrelsens förslag att bidra med 825 miljoner kronor till Spårväg syd tas emot med besvikelse av flera kommunalråd på Södertörn. Bidraget från staten är för litet och det ligger dessutom för långt fram i tiden, tycker de.

Enligt förslaget, som presenterades i början av juni, kommer pengarna att börja betalas ut från år 2022. Detta gäller etapp 1 av Spårväg syd mellan Flemingsberg och Skärholmen som beräknas kosta 3,4–4,2 miljarder kronor.

Länsstyrelsens föreslagna bidrag på 825 miljoner kronor gör att Huddinges kommunstyrelseordförande Daniel Dronjak-Nordqvist (M) och Salems kommunalråd Lennart Kalderén (M), som dessutom är ledamot i landstingets trafiknämnd, befarar att Spårväg syd i själva verket kan mynna ut i en så kallad BRT-linje, med snabbussar i egna körfält.

En BRT-linje finns i Göteborg och en ska startas av Skånetrafiken nästa sommar, men de är annars vanligare i södra Europa och Sydamerika.

– BRT skulle inte få samma tillväxtfrämjande effekt. Forskningen visar att närheten till spårbunden trafik påverkar hur attraktivt ett område är. Folk vill bo nära t-bana, pendeltåg och spårväg, säger Daniel Dronjak-Nordqvist.

Robert Örtegren, trafikdirektör på länsstyrelsen, ser dock med andra ögon på saken.

– Vi har inte möjlighet att bidra med mer pengar. Vi har 8,4 miljarder att fördela och det är många projekt som ska ha pengar. Här ökar vi vår insats från 500 miljoner till 825 miljoner kronor. Det innebär kanske 50 procent av byggkostnaden om man satsar på BRT i stället för spårväg, säger han.

– Vi har heller inte möjlighet att ge pengarna tidigare, men det förhindrar inte att bygget startar och att pengarna kommer senare.

Han menar att landstinget borde utreda möjligheterna med BRT.

– Jag vågar inte säga att BRT har lika höga struktureffekter som spårväg, men likvärdiga, och därför skulle det kunna vara klokt att satsa på detta, med några extra meter bred väg samtidigt som Södertörnsleden byggs.

Längs med Spårväg Syd finns flera påtänkta bostadsområden. Fördröjs satsningen riskerar husplanerna att skjutas på framtiden.

– Tillväxten i Stockholm sker nu. Spårväg syd är viktig för Södertörn och ger potential för tusentals arbetstillfällen och många bostadsområden, säger Lennart Kalderén, som tycker det är olyckligt om statens pengar kommer först 2022.

Länsplanen ska nu ut på remiss. Först nästa år beslutar länsstyrelsen hur mycket pengar som ska tillfalla Spårväg syd.

Fakta

Etapp 1 och 2 kostar 6–8 miljarder

Enligt planerna ska etapp 1 av Spårväg syd gå från Flemingsberg, längs Glömstaleden till Masmo och till Skärholmen.

I etapp 2 förlängs trafiken från Skärholmen till Fruängen och Älvsjö.

Visioner finns om att förlänga banan ytterligare från Flemingsberg mot Riksten och Haninge, samt från Älvsjö mot Tyresö.

Etapp 1 och 2 beräknas kosta 6–8 miljarder kronor.

Källa: SL, landstinget