ANNONS

Stöd för spårvägen till Norra Djurgårdsstaden

Spårvagn till Norra Djurgårdsstaden är en het potatis. OBS: Bilden är ett montage.
Spårvagn till Norra Djurgårdsstaden är en het potatis. OBS: Bilden är ett montage.
Ska det dras spårväg till Norra Djurgårdsstaden? Det har varit en stor fråga de senaste fyra åren.
Mitt i kollade med alla partier i landstinget vad de tycker – och stödet är starkt från alla utom de två stora som drar lite i handbromsen.
ANNONS

Vill ni se en förlängning av spårvägen till Ropsten/Norra Djurgårdsstaden?

Centerpartiet: JA
"Vi vill se en förlängning från Djurgårdsbron till Lindarängsvägen, Frihamnen och Ropsten för sammankoppling med Lidingöbanan. Från Centerpartiets sida vill vi komma överens om finansiering så fort som möjligt och återstarta arbetet under kommande mandatperiod förhoppningsvis redan 2019. Det här är en prioriterad fråga för oss."

Varför?

"Norra Djurgårdsstaden behöver kapacitetsstark kollektivtrafik för att stödja stadsutvecklingen och möjliggöra för fler att ställa bilen. Spårväg är det enda trafikslag som har tillräcklig kapacitet och är ekonomiskt försvarbart, enligt landstingets beräkningar."
Kristdemokraterna: JA
"Vi vill att Spårväg City förlängs från Djurgårdsbron till Ropsten via Loudden och Norra Djurgårdsstaden. Förlängningen ska gå genom Norra Djurgårdsstaden, därefter skall den byggas ihop med Lidingöbanan. Där ska banan dela på sig, med en gren som fortsätter till Solna via Universitetet, och en gren som går vidare till Lidingö. Spårvägen genom Norra Djurgårdsstaden bör finnas på plats när Loudden börjar byggas. Dvs senast 2025."

Varför?

"Genom en spårväg knyts viktiga delar av Stockholm ihop, inte minst arbetsplatser och nya bostäder. Restiderna blir kortare och människor får lättare att få ihop vardagen."
Liberalerna: JA
”Vi vill se spårväg till Ropsten så snart som möjligt. Förhandlingar bör inledas blocköverskridande och mellan stad, landsting och kommunerna – Stockholm och Lidingö. Sara Svanström (L) föreslog sådant initiativ i samband med invigningen av Spårväg city”

Varför?

"Spårvägen är bland annat kapacitetsstark, attraktiv, samhällsekonomiskt mer lönsam än bussalternativen. Effektiv sett till antalet resenärer och trängsel. NDS ska bli en miljöstadsdel – självklart ska det finnas miljövänlig attraktiv kapacitetsstark spårtrafik. Spårväg City kan med en förlängning knytas till Lidingöbanan – men också kopplas till kollektivtrafik i blivande Östlig förbindelse."
Miljöpartiet: JA
"Det är den mest fördelaktiga sträckning ur kollektivtrafiksynpunkt. Vi vill också titta på möjlig förlängning till Loudden. Vi vill att arbetet ska påbörjas under kommande mandatperiod."

Varför?

"Det behövs kapacitetsstark kollektivtrafik dit. Landstingets egen delrapport visar att spårväg är det enda som uppfyller transportbehoven på sträckan för kollektivtrafiken. Spårväg kommer också fram bättre än bussar som lätt fastnar i kö. Sedan vill vi koppla ihop den med Lidingöbanan för att skapa bättre kollektivlösningar för Lidingöborna."
Moderaterna: MÅSTE UTREDAS
”Moderaterna kommer efter valet samla alla partier för regelrätta samtal om kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen växer och därför har vi redan under denna mandatperiod bland annat kunnat förstärka trafiken med en helt ny stombusslinje.

En framtida utbyggnad av spårvägen kan därför mycket väl komma att bli aktuell, men när och hur sådan trafik kan motiveras beror primärt på utbyggnadstakten i Norra Djurgårdsstaden. Påverkar gör även frågan om hur och när Östlig förbindelse ska byggas, samt det faktum att en spårvägslösning i dag saknar finansiering. Alla dessa frågor kräver noggrant utredningsarbete samtidigt som både finansiering och genomförande behöver avgöras i ett större sammanhang. Detta genom att ha Norra Djurgårdsstadens och Stockholmarnas bästa för ögonen."
Socialdemokraterna: FINNS INGA PENGAR
”Spårvägen till Norra Djurgårdsstaden är först och främst en fråga om finansiering. SL:s tjänstemän säger att det inte finns pengar till att bygga spårvägen och då kan vi inte gå ut och lova att den ska byggas. Det finns EU-bidrag att söka, men hur man än vrider och vänder på det så kommer landstinget och SL att behöva betala stora summor, och de pengarna finns helt enkelt inte.

Problemet är att alliansen inte tagit beslut om hur Norra Djurgårdsstaden ska få kollektivtrafik. Kommunen väntar på besked, men alliansen kan bara prestera löften de inte kan hålla, och utredningar som dessutom blir försenade. Vi är beredda att gå vidare med andra alternativ, som superbussar (BRT), vilket alliansen inte ens velat utreda.”
Sverigedemokraterna: JA
"Ja och att koppla den till Ropsten och Lidingöbanan är en intressant idé, under förutsättning att Lidingöborna är positiva till förslaget. Spårvägen måste kunna försörja Norra Djurgårdstaden och därför är det bråttom, vi bör sträva mot att färdigställa förlängningen år 2030 när Norra Djurgårdsstaden beräknas vara färdigutvecklad."

Varför?

"Tunga investeringar är redan gjorda för åtminstone halva sträckan och därför är det klokt att bygga ut spårvägen för att den ska uppnå sin fulla potential. Det är Sverigedemokraternas linje att vårda och utveckla i områden där investeringar redan är gjorda."
Vänsterpartiet: JA, MEN PRIORITERA ANNAT
”Vänsterpartiet är för en spårvägsförlängning till Norra Djurgårdsstaden. Sträckan vi tänker oss är ungefär Oxenstiernsgatan, Lindarängsvägen och Tegeluddsvägen, med koppling till tunnelbanan i Ropsten och till Lidingöbanan. Vi har inget datum för byggstart eftersom vi ser andra utbyggnader, t ex tunnelbana Hagsätra-Älvsjö och Hjulsta-Barkarby, som mer prioriterade."

Varför spårvagn?

"NDS är en stadsdel med grön profil. Det är viktigt att de som flyttar in i en miljöprofilsstadsdel får bra kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill satsa på spårväg för att det är ett miljövänligt sätt att ta tillbaka en del av utrymmet på gator från bilismen."
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Östermalm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.