Specialklasser läggs ner

I höst kommer elever med autism inte längre att kunna gå i specialklass i årskurs 1 till 3.

Pengarna räcker inte för Smedby skola som nu stänger sin autismklass.

– Kommunen skiter i våra barns behov, säger föräldern Jan Ögren.

Skolavslutningen vid Smedby skola förra veckan var speciell för de elever som går i skolans specialklasser för autistiska barn. I höst läggs grupperna ner – till stor besvikelse för många barn och föräldrar.

– Det här har varit den jobbigaste skolavslutningen som jag har varit på, säger Maria Ögren.

När Jan och Marias son fick diagnosen autism började han i skolans specialklass i årskurs 2. Föräldrarna såg skillnad direkt.

– Att få gå i en grupp med bara fyra elever har gjort honom lugn och han har fått verktyg att hantera sina känslor. Innan gick han i en klass med 28 elever och det gick inte alls, säger Maria Ögren.

– Det har påverkat hela familjen. Nu slipper vi vara jour på dagarna och få telefonsamtal om att något hänt igen, säger Jan.

SpecialklassernaSmedby skola har varit ett initiativ från skolan. Men med en personaltäthet på cirka fem vuxna på 10–15 barn har det varit svårt att få ihop ekonomin.

– Det är alltid tråkigt att fatta beslut som gör att barnen kommer i kläm. Men vi har inte gått runt ekonomiskt, säger Smedby skolas rektor Gabriella Brundin.

Henrik Malmström, sakkunnig på kommunens kundvalskontor, menar att kommunens linje är att ge individuellt stöd i vanliga klasser till elever med särskilda behov, i stället för att skapa specialklasser.

– Den röda tråden är inkludering. Vi jobbar med att så långt som möjligt ge stöd i befintlig grupp. Det bygger vi på forskning och på beprövad erfarenhet, säger Henrik Malmström.

Ändå finns i dag autismklasser på Grimstaskolan med 22 platser för årskurserna 4–9, något som Henrik Malmström erkänner är inkonsekvent.

– Så är det men det kanske också visar att det alltid finns undantag, säger han.

Rektorn på Grimstaskolan Johnny Wahlund vittnar om ett stort intresse för de 22 platserna.

– Behovet i kommunen är större än tillgången på platser. Jag tycker att det är synd att inte kunna ge alla tjejer och killar det stöd som de behöver.

– Min erfarenhet är att de här barnen kan lyckas riktigt bra med sin skolgång om de får rätt förutsättningar, säger Johnny Wahlund.

En som ser med oro på att specialklasserna försvinner är Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på Autism- och aspergerförbundet.

– De här eleverna har svårt att skapa relationer i grupper med fyra till sex elever. I en klass på 26 har de inte en chans. Att inte satsa på specialklasser är dumsnålt för på sikt riskerar det att leda till ett utanförskap, säger han.

Jan och Maria Ögrens son gick tidigare i en klass med 28 elever. ”Det gick inte alls. Att få gå i en grupp med bara fyra elever har gjort honom lugn”, säger de.

Fakta

Brister i socialt samspel och fantasi

Autism är något man föds med eller utvecklar i tidig ålder.

Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv.

Den som har diagnosen autism har begränsad förmåga till social interaktion, ömsesidig kommunikation samt fantasi och lek.

Till autismspektrumet räknas också Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.

Den som först uppmärksammade autism var barnläkaren Leo Kanner som 1943 publicerade en uppmärksammad artikel i ämnet.

Källa: Autism- och asperger­förbundet