Speciallösning skyndar på nya Veddestabron

Att samordna bygget av Veddestabron med den framväxande Barkarbystaden har varit en svår utmaning för Järfällla kommun. Nu har byggbolaget Skanska fått i uppdrag att skapa en helhetslösning.
Att samordna bygget av Veddestabron med den framväxande Barkarbystaden har varit en svår utmaning för Järfällla kommun. Nu har byggbolaget Skanska fått i uppdrag att skapa en helhetslösning.
Järfälla kommun har slutit ett avtal med Skanska om att bygga grundförstärkning för nya Veddestabron som ska förbinda Barkarbystaden med Veddesta. Kommunen sparar pengar och bron kan vara på plats snabbare.

Skanska har fått en direktanvisning på marken i direkt anslutning till nya Veddestabron som ska knyta samman Barkarbystaden med Veddesta. Det blir tre kvarter med bostäder, hotell och kontor i brons förlängning mot Enköpingsvägen norr om E18. Skanska har även fått i uppdrag att bygga de parkeringsgarage som bron kommer att vila på.

Egentligen rör det sig inte om en fristående bro utan om en upphöjd stadsgata, enligt Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör. Skanska kommer att bygga två parkeringsgarage, ett större mot E18 och ett lite mindre närmare gamla Enköpingsvägen.

Därefter handlar kommunen upp de delar som återstår för att det ska bli en ”bro”, körbanan på taken och ett slags bro-lock mellan parkeringshusen och över Bällstaån.

Att samordna bygget av bron med den framväxande Barkarbystaden har varit en svår nöt att knäcka för kommunen.

– Vi tycker att vi har fått till en bra lösning. Att utnyttja mark som är oattraktiv för människor för att få in parkeringsplatser är smart. Då kan vi använda andra platser till andra saker, säger Emelie Grind.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) sparar kommunen omkring 100 miljoner på att låta Skanska bygga brofästena och bron skyndas på eftersom man skippar upphandlingen och markarbetena kan sättas igång relativt omgående.

Liberalerna reserverade sig mot beslutet som togs i kommunstyrelsen i måndags kväll.

– Med tanke på att Veddestabron redan har kostat skattebetalarna uppåt 100 miljoner – för ingenting – så vill vi först se en utredning av eventuella kostnader för kommunen, säger partiets gruppledare Nikoletta Jozsa.

Enligt direktanvisningen har Skanska rätt till ”skälig ersättning” för att bygga P-husen eftersom det råder besvärliga markförhållanden på platsen. I praktiken kan den ersättningen motsvara hela köpeskillingen för marken, menar Liberalerna.

– Det borde vara självklart att kommunen och Skanska delar på kostnaderna, säger Nikoletta Jozsa.

Hur kostnaderna ska fördelas är inte klart. Detaljer kommer i det genomförandeavtal som ska tas fram.

Kommunen har sedan tidigare tecknat ett avtal med Trafikverket om att bygga den del av bron som går ovan E18 och järnvägen över till Veddestasidan.

Om allt går enligt planerna står Veddestabron klar till i början av 2019.

– Det kommer att lösa trafikproblemen i området, säger Claes Thunblad.