Min lokala hjälte

Spektakulära planer för simhallen

Den skulle rivas och bli parkering.

Men nu har planerna ändrats.

Jakobsbergs gamla simhall ska i stället bli ett aktivitetshus för actionsporter med skejtramper och klättervägg.

När den nya simhallen står klar våren 2018 var det tänkt att den gamla skulle jämnas med marken för att ge plats åt en parkeringsplats.

– Varför riva en fungerande byggnad?, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Marken under simhallen hör till Järfällas mest förorenade och kostnaden för att riva och sanera platsen skulle vara stor. Och kommunen skulle stå för notan.

I stället har det under ett par års tid förts diskussioner med företaget Medley som ska driva den nya simhallen om att också ta över den gamla.

– Medley skulle få ytterligare en attraktion i samma kvarter som simhallen och kommunen skulle slippa kostnaderna för rivning och sanering. Alla skulle bli vinnare, säger Claes Thunblad.

Nu har kommunen och Medleys moderbolag Tagehus kommit överens.

– Vi har idéer som vi har skissat på om en aktivitetsanläggning med mer actioninriktad sport, säger Olle Stadig, vd på Tagebad, ett dotterbolag till Tagehus som bygger och äger simhallar.

Tanken är att hallen ska fokusera på sporter som inte är de traditionella föreningsidrotterna. Exempelvis skulle de tomma bassängerna kunna ge plats för skejtramper och byggnadens höjd lämpar sig väl för klätterväggar.

– Vi vill gärna få till en sådan anläggning, säger Olle Stadig.

En del frågetecken återstår dock. Kommunen har åtagit sig att ordna parkeringsplatser och där finns ännu inte alla pusselbitar på plats.

– Det blir på ett annat ställe i närområdet, förhoppningsvis betydligt fler än vi först avtalat, men det är sådant man tittar på just nu, säger Claes Thunblad.

Den nya simhallen beräknas stå klar våren 2018 och först därefter kan arbetet med att bygga om den gamla börja.

– Jag är otroligt glad över att vi kommit överens och att Järfällaborna ska få ett aktivitetshus mitt i centrala Jakobsberg, säger Claes Thunblad.

Fakta

Tagehus äger Medley

Tagehus är ett holdingbolag med flera dotterbolag.

Medley är ett dotterbolag till Tagehus som driver bad- och friskvårdsanläggningar runt om i Sverige.

Tagebad är ett annat dotterbolag som bygger och äger simhallar.

Källa: Tagehus
Fakta

Krokig väg till ny simhall

I början av året startade bygget av den nya simhallen. Men vägen dit har varit allt annat än rak.

Föreningslivet har också haft synpunkter på den nya hallen, framförallt för att den saknade läktare: 2 000 strider för läktare i den nya simhallen.

Till slut backade kommunen och lovade att en ”läktare” skulle byggas.

Den nya hallen ska stå klar våren 2018, men redan i november 2016 tar Medley över driften för att göra övergången smidig.

Källa: Mitt i:s arkiv