Spikad byggstart för äldre- och förskolekombo

Visionsbild över bygget.
Visionsbild över bygget.
Här ska det ligga.
Här ska det ligga.
Det blir ett äldreboende kombinerat med förskola i Snättringe. Trots grannarnas protester vann detaljplanen i går laga kraft.

Idén om ett kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe har funnits i flera år. Nu är det bestämt att spaden sätts i jorden nu till sommaren och de första hyresgästerna kan flytta in i slutet av 2019.

Trots att detaljplanen klubbades i kommunfullmäktige redan i september fanns en viss osäkerhet kring när projektet kunde bli verklighet, eftersom grannar överklagat beslutet. Mark- och miljööverdomstolen valde dock att inte ta upp ärendet, vilket innebär att planen nu vunnit laga kraft.

Klart med kombinerad förskola och äldreboende

Upplägget finns på andra platser i landet och tanken är att både de yngre och äldre ska gynnas av möten mellan generationerna. Det ska också vara en bra ekonomisk affär eftersom bland annat köket delas av de båda verksamheterna.

– Att ha både äldreboende och förskola i en och samma byggnad gör att olika generationer Huddingebor kan mötas på ett naturligt sätt. Det finns även andra fördelar med det här, till exempel kan verksamheterna dela på tillagningskök och personalutrymmen, säger Sandra Tiidus, projektledare på Huddinge kommun.

Boendet och förskolan ska byggas av kommunens nybildade bolag Huddinge samhällsfastigheter, som uppstod när Huge delades i två bolag förra veckan.