Dödsdömt för Nobel center på Blasieholmen

Nobel center
Nobel Center skulle byggas på Blasieholmen, men nu har sista instans sagt sitt.
Nu är spiken slagen i kistan för Nobel center på Blasieholmen
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet. Något som inte kan överklagas.

Stockholms stad har nu dragit tillbaka sitt överklagande av detaljplanen till Nobel center. Mark- och miljööverdomstolen har därför avskrivit målet från vidare handläggning.

Den tidigare instansen, mark- och miljödomstolen, upphävde detaljplanen för Nobel center, som tidigare klubbats av politikerna i den förra rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad.

Vill inte pröva planen

Men stadens nya grönblåa majoriteten vill inte längre bygga Nobel center på Blasieholmen, och har därför dragit tillbaka överklagandet.

Det innebär att mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står fast och gäller. Mark- och miljööverdomstolens beslut att avskriva målet kan inte överklagas.