Döms för att ha spionerat på kollegornas löner

Dataintrång
Dataintrånget skedde när mannen satt på bolagets kontor i Sundbyberg.
En man i 40-årsåldern tog i smyg reda på vad hans kollegor tjänade – nu döms han för dataintrång.

Mannen var anställd på ett konsultföretag med säte i Solna, och tog sig utan lov in i bolagets datasystem. I systemet tog han reda på vad kollegor tjänade genom att göra sökningar som ”grundlön”, ”fasta tillägg” och ”bonus”.

Händelsen inträffade när mannen satt på bolagets kontor i Sundbyberg våren 2017 och föregicks av en konflikt mellan mannen och arbetsgivaren angående lönevillkoren, enligt domen från Solna tingsrätt.

”En slump”

Företaget är tydliga med att det inte ingick i mannens arbetsuppgifter att jobba i det aktuella systemet. Enligt honom själv var det en slump vilka uppgifter som han tittade på i systemet, och han nekar till brott.

Tingsrätten anser däremot att det är anmärkningsvärt att de uppgifter som mannen säger sig ha sett av en slump är just uppgifter om hans egen och kollegornas löner.

”Särskilt som han haft en konflikt med arbetsgivaren rörande sin lön”, skriver tingsrätten i domen.

Rätten menar att det är uppenbart att mannen har varit helt medveten om att han inte fick gå in i systemet, och dömer honom därför nu för dataintrång. Straffet blir dagsböter.