Splittrad säkerhetsgrupp oroar

Kommunens trygg- och säkerhetsgrupp kan komma att splittras. Enligt ett förslag till kommunstyrelsen ska säkerhetsavdelningen upphöra att existera och de som arbetar där i dag ska spridas ut i olika förvaltningar.

Både Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem, Styrgruppen förrannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka har reagerat starkt på förslaget och skrivit brev till politikerna i Botkyrka kommun om att det är olämpligt att splittra gruppen. De menar att den kompetens som gruppen besitter efter att ha arbetat tillsammans under sju år kommer att gå om intet.