Spökledning misstänkt källa till oljeutsläpp

Miljöfarliga utsläpp; Okvista industriområde; Olja; Svavel; Glykol; Föreläggande; Arriva; Vallentuna; Angarnsjöängen; hotar fågellivet
Oljeutsläppen i Okvistabäcken fortsätter visar nytagna bilder nedanför Arrivas garage.
Olje- och glykolutsläppen i Okvistabäcken fortsätter. Kommunen förbereder förelägganden mot Arriva och andra företag i industriområdet. Bland annat krav på att gå in och filma i spökledningen som ingen har koll på.

Problemen med miljöfarliga utsläpp i området kring Okvista industriområde är en lång följetång. Här finns flera verksamheter med miljöfarlig verksamhet och en gammal soptipp. Genom vattendrag sprids föroreningar från verksamheterna vidare ut i naturen.

Tungmetaller hittades

Våren 2015 hittade Vallentuna kommun åter olja och tungmetaller i vattendrag och våtmarker kring industriområdet och lovade att agera.

Två år senare visar nytagna bilder av Anders Hellström, som bor i området, att utsläppen av olja och glykol i Okvistabäcken har fortsatt. Han har en egen dricksvattenbrunn och är orolig för sina barns hälsa. Helt obegripligt att detta får fortgå. Det enda jag vill är att utsläppen upphör och att en eventuell sanering av förorenad natur görs,” skriver han i ett mejl till redaktionen.

Anders Hallstöm som bor i området tycker att det är skandal att att utsläppen i Okvistabäcken får fortgå. Foto: Arkivbild

Huvudprincipen är att var och en ska ta hand om sina egna föroreningar. Man ska rena det vatten som uppstår inom den egna verksamheten inan det släpps ut på det allmänna nätet, säger Frida Hellblom på Vallentunas miljö- och hälsoskyddskontor.

Möjliga syndabockar identifierade

Kommunen har i identifierat ett 40-tal möjliga syndabockar, företag som bedriver mer eller mindre miljöfarlig verksamhet och har sitt avrinningsvatten utomhus kopplat till Okvistabäcken.

Arriva som har en bussdepå i industriområdet lovar att sätta stopp för svavelutsläppen i Okvistabäcken. Foto: Arkivbild

Några av dem har fått åtgärdskrav på sig och redan investerat i ny reningsteknik, däribland Lujabetong AB. I andra fall har kommunen inte agerat. Ett förläggande är på gång mot bussbolaget Arriva och SL som har bristfällig rening av sitt avrinningsvatten på utomhusdepån. Glykol rinner ut i bäcken med svavelvätebildning som följd.

Det är upp till dem att hitta en bättre reningsmetod, säger Frida Hellblom.

Enligt Isak Dan på Arrivas pressjour har bussbolaget kopplat in en specialist på reningsteknik och lovar att vidta åtgärder.

Miljöfarliga utsläpp; Okvista industriområde; Olja; Svavel; Glykol; Föreläggande; Arriva; Vallentuna; Angarnsjöängen; hotar fågellivet

Kommunen misstänker att oljeutsläppen i bäcken kommer in via en spökledning på Arrivas område. Foto: Anders Hallström

Oljeutsläppen är dock fortfarande ett mysterium. Kommunen misstänker att oljan kommer in via en gammal dagvattenledning som mynnar ut på Arrivas område.

Det är som en spökledning. Ingen har riktig koll. Därför kommer vi att begära att berörda företag går in med kamera i ledningen. Vi behöver ta reda på var den kommer ifrån och vad som går i den, säger Frida Hellblom.

Miljöfarliga utsläpp; Okvista industriområde; Olja; Svavel; Glykol; Föreläggande; Arriva; Vallentuna; Angarnsjöängen; hotar fågellivet

Föroreningarna syns tydligt i bäcken på båda sidor om Okvistavägen. Foto: Anders Hallström

Kommunen är medveten om att skötselåtgärder behövs inom de närmaste åren för att förhindra att föroreningarna ska röra sig vidare från dagvattenreningsdammen och hota naturreservatet Angarnssjöängen.

– Vi har tagit prover nedströms. Än så länge ser det okej ut, säger Frida Hellblom.

Bör de som har egna dricksvattenbrunnar vara oroliga?

– Det finns ingen omedelbar risk. Men det är bra att vara vaksam. Den som har en egen brunn bör provta sitt dricksvatten var tredje år, säger Frida Hellblom.