Sponsring enda hoppet för Walla scen i Årsta

Walla scen önskade reducerad hyra för fortsatt överlevnad. Men Stockholmshem ville hellre att lokalen stod tom.

Kulturhuset framtid är nu oviss.

Efter att i flera månader haft tung ekonomi försökte Walla scen på Valla torg i Årsta förhandla ner hyreskontraktet med Stockholmhem för rivningslokalen – utan framgång.

Stockholmshem menade att de hellre ville ha rivningslokalen tom än hyra ut den för 500 kronor i månaden. Därför sades hyreskontraktet upp den 31 mars.

– Det senaste jag hörde var att lokalen ska stå tom de kommande två åren. Valla torg kommer att kännas ännu mer som en avbefolkningsbygd, säger Bengt Rydén, som driver Walla scen.

Kulturhuset Walla scen har huserat på Valla torg i drygt fem år. Dessförinnan hade lokalen stått tom i flera år.

Nu kan alltså rivningslokalen komma att stå tom ännu en gång i väntan på att lokalerna ska byggas om till hyresrätter.

– Vi kan inte hyra ut för 500 kronor i månaden. Det är inte självkostnadspris. Det är åtta gånger högre, säger Olle Torefeldt, informationschef vid Stockholmshem.

– Men ett korttidskontrakt med sponsringsavtal är möjligt – om man visar på tydligare värden och samarbetsformer än bara ekonomiska för Stockholmshem. Så gör vi på en del andra platser.

Efter att Lokaltidningen Mitt i varit i kontakt med Stockholmshem har de nu trots allt även kontaktat Bengt Rydén och bett honom komplettera med uppgifter som skulle kunna möjliggöra ett sponsringsavtal.

– Det har varit fruktansvärt kul att få göra stadsdelen en gärning genom att liva upp den. Därför vill vi fortsätta verka i området, säger Bengt Rydén.

Fakta

Sedan 2007

Kulturhuset Walla scen har legat på Valla torg mellan januari 2007 och mars 2012.

Här finns 70 sittplatser och i huset har bedrivits galleri samt teater- och musikverksamhet.

Här har arrangerats ett 20-tal konstutställningar, ett 40-tal konserter och performances.

Källa: Walla scen