Sporthall flyttas från Roslagstull till Norrtull

Efter många turer såg det ut som att KFUM skulle få bygga sin idrottshall vid Roslagstull.

Men nu ger man upp Östermalmsplanerna och riktar i stället blicken mot Norrtull.

Föreningen KFUM har sedan tidigare fått ett förslag på en markanvisning av exploateringskontoret för att bygga en stor idrottshall. Platsen ligger i nya området Västra Valhallavägen, där bland annat 700 bostäder också ska byggas.

Men länsstyrelsen tycker att KFUM:s hall, plus ytterligare en idrottshall och en skola ligger för nära Norra länkens tunnelmynning. Dessutom finns frågetecken kring hur byggandet i hela området påverkar luftkvaliteten på Valhallavägen. Därmed har ärendet blivit försenat.

2019-2020 skulle man som allra tidigast kunna börja bygga vid Roslagstull enligt staden.

Därför ser det nu ut som att KFUM lägger ner Östermalmsplanerna eftersom man tycker ärendet dragit ut på tiden.

– Det blir ingen hall som vi bygger vid Valhallavägen. Vi var tvungna att fort som ögat hitta nya alternativ efter länsstyrelsens besked, säger Michael Lagerkvist, KFUM:s projektledare för den nya hallen.

Och det nya förstahandsalternativet är nu bygga en stor hall vid Norrtull och Wenner-Gren center.

Hallen skulle rymma en stor gymnastikhall med fasta redskap och en fullstor bollhall med en läktarkapacitet på runt 1 800 sittande.

Enligt KFUM skulle både skolor och andra föreningar också kunna använda hallen vid Norrtull.

Och en fotbollsplan, en idrottshall och en skola är just det Stockholms stad vill se vid Norrtull. Men om det blir KFUM som ska driva den hallen är för tidigt att säga, enligt Anna Näslund, kommunikatör på exploateringskontoret.

– KFUM:s förslag kan visst vara intressant, men vi är inte i den fasen just nu att vi ska markanvisa. Vi kan inte redan nu låsa oss vid KFUM som drifttagare och inte heller utesluta att deras förslag faktiskt blir aktuellt.

Men samtidigt öppnar Stockholms stad dörren för att KFUM ska stanna vid Roslagstull trots allt.

Man har beställt nya luftundersökningar för att se hur öppnandet av Norra länken har påverkat luften på Valhallavägen – och om det trots allt går att ha en idrottshall någonstans i området Västra Valhallavägen. Och kommunen vill gärna att KFUM tar hand om den.

Bygger Stockholms stad en idrottshall även om KFUM drar sig ur?

– Det kan jag inte svara på i dag, utan det blir en fråga när vi börjar med detaljplanearbetet. Om KFUM drar sig ur får vi titta på hur man ska använda marken på bästa sätt, säger stadsbyggnadskontorets Nikara Movafaghi.

Fakta