Sporthallarna måste bli fler

VÄSJÖN Under de närmaste åren kommer behovet av idrottsanläggningar i Väsjöområdet att öka. Kommunens plan- och exploateringsutskott har därför föreslagit att det framtida behovet av fotbollsplaner, ishallar och andra anläggningar ska utredas.

Utskottet har också gett kommunledningskontoret att planera för en ny skola och nya förskolor i Väsjöområdet.