Spotlight kan ha startat brand

Hersby En spotlight-lampa kan ha varit anledningen till att det började brinna i ett av de 100-åriga radhusen på Åkervägen förra helgen. Detta enligt rapporten från brandmännen. Utredningen om brandorsaken är dock ännu inte klar.

Det var förra söndagen som det började brinna i huset. Brandmännen fick riva bort en bit av taket för att komma åt att släcka. Enligt rapporten kunde brandmännen minimera skadorna genom att inte använda så mycket vatten.