Fler språk på kommunens hemsida

Kommunens hemsida ska göras tillgänglig på fler språk.
Kommunens hemsida ska göras tillgänglig på fler språk.
Anki Elken (SP) fick bifall för sin motion om att översätta Sollentuna kommuns hemsida.
Anki Elken (SP) fick bifall för sin motion om att översätta Sollentuna kommuns hemsida.
Sollentuna kommuns hemsida ska göras tillgänglig på fler språk.
– Det är ett bra första steg om man han har ambitionen att vara Sveriges bästa integrationskommun, säger Anki Elken (SP) som ligger bakom förslaget.

Sollentuna ska bli bäst i Sverige på integration. Ett steg på vägen dit är den lokalt anpassade introduktionen som klubbades i februari.

Ett annat steg är att göra information om kommunen tillgänglig på fler språk.

Den 10 mars 2016 lämnade Sollentunapartiet in en motion om att översätta delar av kommunens hemsida.

I måndags, ganska precis ett år senare, fick motionen delvis bifall. Kommunstyrelsen ska nu utreda hur sollentuna.se kan förses med basinformation på andra språk än svenska.

Anki Elken (SP)

– Det är ett bra första steg om man han har ambitionen att vara Sveriges bästa integrationskommun, säger Anki Elken (SP).

I motionen tog hon upp ett par exempel på saker som bör översättas, bland annat e-tjänster, information om välfärdstjänster och vilka möjligheter som finns när det gäller service på olika språk.

Kommunledningskontoret skriver i sitt svar att det redan idag finns viss begränsad information på engelska på kommunens hemsida, och att en heltäckande översättning av den cirka 5000 sidor stora webbplatsen skulle bli väldigt dyr.

Samtidigt håller de med Anki Elken om att det behövs mer information på andra språk – om än i mindre omfattning än vad som föreslås i motionen.

”Basinformationen skulle kunna innehålla grundläggande vägledning om vad kommunen är, vilka verksamheter och tjänster som kommunen ansvarar för, hur man ska agera om kunskaperna i svenska är så ringa att man har svårt att överhuvudtaget kommunicera med kommunala företrädare, information om vart man vänder sig då, vilka möjligheter det finns att få tolkhjälp etc”, skriver kommunledningskontoret i ett tjänsteutlåtande från januari.

– Jag är ändå nöjd, det är inte så ofta oppositionen får igenom sina motioner. Och vår ambition har inte varit att översätta 100 procent utan snarare att ta fram en idé om vad som kan översättas, säger Anki Elken.

Kommunstyrelsen ska nu utreda hur, och i vilken omfattning, detta ska genomföras. Resultatet ska även gälla kommunens tryckta material.