Sprängladdning hittad i schakt

Mariehäll Vid ett mark­arbete på Dartanjangs gata i Bomma hittade man dynamit med en tändhatt i som satt fast i det material som man skulle fylla igen hålet med efter att en schaktning var klar.

Entreprenadarbetaren som hittade laddningen tror att det kan finnas liknande dynamitrester i betongen, men de bedöms som ofarliga.