Min lokala hjälte

Sprängningar pågår i en månad

TÄBY Varje dag sprängs det vid tågstationen i Täby centrum. Sprängningarna sker mellan avgångarna från klockan nio på morgonen till tre på eftermiddagen, då det är lågtrafik. Men det händer att människor får flyttas i säkerhet.

Det sprängs på en sträcka av ett par hundra meter och arbetet kommer att pågå i ungefär en månad. Sprängningsarbetena är en del av den stora ombyggnad som pågår i centrum. Personal från SL finns på plats hela tiden.