Nu är sprängningarna igång på Årstafältet

Årstafältet
Nu är sprängningsarbetet igång.
I måndags, den 15 april, började schaktningsarbetena längs Årstafältets norra sida.
Vallaborna kan räkna med störningar från borrane och sprängningar en månad framåt

Sedan i måndags är schaktningsarbeten igång längs Årstafältetes norra sida vid Sandfjärdsgatan 82-92. Det handlar om både borrande och sprängningar i berget under marken inför att nya ledningar ska läggas.

Vallaborna kan räkna med en del störningar den närmaste månaden. Arbetena utförs mellan klockan 07 och 16 på vardagar.

Årstafältet får en park stor som Skansen