Min lokala hjälte

Sprickor i Järfälla gymnasiums fasad

Så kan nya Barkarby Bas se ut.
Järfällas gymnasieskolor slogs samman för att skapa ett starkt varumärke och locka fler elever. Men två av tre skolledare har hoppat av och sprickan mellan de gamla skolorna riskerar att växa när de yrkesförberedande programmen inte får följa med till nya skollokaler.

I somras slogs NT-gymnasiet och Yrkestekniskt centrum (YTC) samman med Mälargymnasiet och bildade Järfälla gymnasium.
På vägen har ledningarna för både NT och YTC slutat, och flera befarar nu att det kommer skapas en spricka mellan de ”gamla” skolorna.

– Kunskapen från NT och YTC kommer inte att följa med till nya skolan. Det kommer att bli brister i kontinuiteten och mycket kompetens som de här skolledarna har går förlorad, säger en källa som har haft insyn i YTC:s ledningsgrupp.

Mitt i har varit i kontakt med flera personer, som både arbetar inom gymnasieskolan och har slutat.

En person menar att det saknas förståelse hos den nuvarande ledningen för hur YTC och NT har jobbat.

– Eftersom rektorn för Järfälla gymnasium kommer från Mälargymnasiet är jag orolig för att det blir den skolans arbetssätt som blir det giltiga och att det saknas kunskap om hur programmen på YTC och NT fungerar.

Bland skolledarna på gamla NT finns kritik mot sammanslagningen och att idén Barkarby college har slopats.

– Jag valde att gå eftersom det gjordes en omorganisation som jag inte tror på, säger Gunilla Carlsson, som fram tills i somras var rektor på NT-gymnasiet.

Även Staffan Billing, som också jobbade i NT-gymnasiets ledning, har valt att sluta.

– Jag har jobbat i 40 år i Järfälla. Men efter beslutet att inte göra Barkarby college ville jag inte vara kvar. Det var märkligt att kasta något på sopbacken som varit en idé i tio år. Jag kan inte jobba i en sådan verksamhet, säger han.

Under flera år har kommunen planerat att bygga ett college i Barkarbystaden – ett centrum för tekniska och naturvetenskapliga studier, både på gymnasial och akademisk nivå.

Men för knappt ett år sedan kovände politikerna och bestämde i stället att alla studieförberedande program skulle ligga i Barkarbystaden, som fick namnet Bas Barkarby, och att det yrkesförberedande ska vara kvar i Jakobsberg.

Det fick en del personal på NT-gymnasiet, som sett fram emot Barkarby college, att hoppa av. Men även på gamla YTC finns ett missnöje.

– Vad sänder det för signaler om vilka som får gå på den nya flashiga skolan? Jag tycker att det luktar illa, säger en person som valt att lämna sin arbetsplats.

I Jakobsberg ska de yrkesförberedande programmen finnas tillsammans med gymnasiesärskolan.

– Det finns en rädsla för att YTC ska marginaliseras, att man tycker att ”de där yrkesprogrammet är inget att ha”, säger Mitt i:s källa.

En annan person säger att splittringen ger en dålig smak i munnen:

– Känslan är att man vill ha de ”fina programmen” på ett ställe – att det inte ska inte gå skitiga byggelever på Bas Barkarby.

Rektorn: ”Starten har fungerat bra”

Järfälla gymnasiums ledning känner inte alls igen beskrivningen av skolan som splittrad – tvärtom.

– Den frågan förstår jag inte riktigt, skriver rektorn Monika Fröberg.
Järfälla

För ett knappt år sedan beslutade kommunen att slopa tanken om Barkarby college. Anledningen var pengar.

– Vi har väldigt bra lokaler för de gamla YTC-programmen i Jakobsberg och att inreda sådana verkstadslokaler i en nybyggd skola skulle ha blivit för kostsamt, säger Christian Bengtzelius (S), ordförande i kompetensnämnden.

Han säger att politikernas ambition är att det inte ska skapas ett A- och ett B-lag mellan de elever som går kvar i Jakobsberg och de som får flytta till Barkarbystaden 2019.

– Det är väldigt viktigt att det blir samma förutsättningar och det gör vi genom att använda de lärmiljöer som är bäst lämpade för verksamheten.

Det är skolans rektor som har ansvar för att lösa de här frågorna praktiskt.

Mitt i Järfälla har under fyra dagar sökt rektor Monika Fröberg för en telefonintervju, men hon har inte svarat.

I stället mejlar hon svar på frågorna.

Det har gått två månader sedan skolstart. Hur skulle du beskriva den första tiden?

– Starten/sammanslagningen har fungerat bra med medarbetare som verkligen arbetar för skolans bästa. Vi har även rekryterat biträdande rektorer, skriver Monika Fröberg.

Hur ska du överbrygga skillnaderna mellan gamla NT, YTC och Mälargymnasiet?

– Den frågan förstår jag inte riktigt. Alla tre skolorna har arbetat enligt gällande styrdokument och regelverk. I det fallet finns ingen skillnad. Däremot har skolorna i vissa fall arbetat på likartade sätt men med marginella skillnader i sina rutiner. Dessa olikheter arbetar vi med på olika sätt och i olika forum. Alla medarbetare träffas under exempelvis apt:n för att stärka ”vi-känslan”.

Ingen av rektorerna på YTC eller NT finns kvar. Hur ser du på kompetensbortfallet?

– Ingen av rektorerna arbetar kvar som rektorer men finns kvar. Jag kan naturligtvis kontakta dem om det behövs. De har båda gjort värdefulla överlämningar till mig under våren och båda skolorna var välfungerande så det är inget problem för mig att ”ta över”, skriver Monika Fröberg.