Oklar spridning av Jätteloka i Tyresö

Jätteloka.
Jätteloka.
Ser du en Jätteloka – rapportera det. Nu vill Tyresö kommun att invånarna ska hjälpa till att få koll på spridningen av den giftiga växten.

Jättelokan ställer till stor skada och kan hota den biologiska  mångfalden om den sprids för mycket. Den slår ut annan växtlighet och den giftiga växtsaften orsakar brännskador.

Därför uppmanar Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen till att bekämpa Jättelokan.

Om du ser den inom Tyresö kommuns gränser ska du anmäla det, så att de kan bekämpa den.

Har du en Jätteloka på din tomt, så är du skyldig att själv bekämpa den. Gör du inte det kan du, efter att ha fått en påminnelse, få ett föreläggande av Länsstyrelsen i Stockholm.

Jättelokaspridning

Här vet kommunen att det finns jätteloka i Tyresö (rödmarkerat)

Tyresö kommun vill även ha rapporter var det finns Parkslide och Jättebalsamin.

Fakta

Jättelokans växtsaft är giftig

  • Jättelokan (Heracleum Mantagazzianum) är en örtväxt från Kaukasus som togs till Sverige som trädgårdsväxt i slutet av 1800-talet.
  • Växten har sedan dess spridits och är mycket konkurrenskraftig. Den är ett hot mot den biologiska mångfalden då den slår ut växtlighet i sin närhet.
  • Dessutom kan växtsaften, i kombination med solljus, skapa brännskadeliknande symptom hos människor.

Om du får växtsaft på huden

  • Jättelokans växtsaft innehåller ett ämne vid namn furokumarin. I kombination med solljus bildar furokumariner en kemisk reaktion som gör huden känslig för solljus.
  • Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor kan kan vara mycket smärtsamma.
  • Får du växtsaft på dig, tvätta omgående med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller Vårdcentralen.
Källa: Tyresö kommun