Här springer köttdjuren ut på grönbete i stadsnära hagen

Igelbäckens naturreservat, Solna, Sundbyberg, Köttproduktion
De 15 djuren åkte på måndagseftermiddagen lastbil till Igelbäcken, där de kommer att beta fram till senhösten.
Betande nötkreatur i Igelbäckens naturreservat – det är ett nytt drag som nu sjösätts för att skapa blomstrande ängar. På måndagen anlände ett gäng köttdjur till det stadsnära reservatet.

Nu kan den som rör sig i Igelbäckens naturreservat få syn på nötekreatur som betar i reservatet. På måndagseftermiddagen släpptes 15 djur in i ett elva hektar stort inhägnat område i reservatets norra del. Marken är gammal ängsmark och blötäng och har tidigare skötts med slåtter. Betet är ett försök som ska pågå fram till senhösten, meddelar Solna stad. Målet är att gynna den biologiska mångfalden och ge allmänheten chans att se djurliv på nära håll.

Tidigare har nötkreaturen betat vid Söderby gård en och en halv mil utanför Uppsala, där David Unnerstedt, 28, driver lantbruk.

– Jag har tidigare varit med och slåttrat i reservatet och tanken har funnits att ha bete i stället. När möjligheten dök upp tog jag chansen, säger David Unnerstedt.

David Unnerstedt, Igelbäckens naturreservat, djur, Solna

David Unnerstedt släppte på måndagen ut sina djur på ett nytt grönbete.

Visar upp djuren

Solna och Sundbyberg delar på ansvaret för Igelbäckens naturreservat och det är den entreprenör som ansvarar för naturvård i reservatet har hjälpt till att hitta en intresserad djurhållare. Entreprenören kommer under betesperioden dagligen att åka och se till djuren och regelbundet fylla på vatten.

– Det känns roligt få ut djuren i stadsnära miljö så att fler kan se dem och få upp ögonen för svensk matproduktion och välja svenskt kött, säger David Unnerstedt.

Är det något särskilt att tänka på när djuren går nära stan?

– Ja, det gäller att allmänheten låter dem vara i fred och inte går in mer än nödvändigt i hagen, håller koll på sina hundar och stänger grindar efter sig så att inte djuren kan gå ut. Och om man skulle se att det är något djur på fel sida stängslet så kommer det att finnas skyltar med ett journummer att ringa.

Om allt går som planerat blir det djurhållning i reservatet även kommande år, och då redan från våren.

David Unnerstedt

Igelbäcken, kosläpp

Kosläpp