Sprutbytet utökas med ny mottagning eller buss

Landstinget vill även sänka åldersgränsen från 20 till 18 år för dem som får ingå i sprutbytesprogrammet, då en utredning visar att många missbrukare debuterar innan de fyllt 20 år.
Landstinget vill även sänka åldersgränsen från 20 till 18 år för dem som får ingå i sprutbytesprogrammet, då en utredning visar att många missbrukare debuterar innan de fyllt 20 år.
Landstinget planerar för att antingen öppna ytterligare en mottagning för sprutbyte eller en buss som kan resa runt i länet.

Staten har utrett ett förslag om permanent sprutbyte utan kommunalt veto.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget har fått vara remissinstans och säger ja till stora delar av förslaget. De är även glada att själva få bestämma var och hur sprutbytet ska ske.

Nu vill de utöka verksamheten, antingen med en ny mottagning som skulle kunna placeras i de södra delarna av länet där behovet är stort, eller med en buss som skulle kunna resa runt i länet.

Mottagningen på S:t Görans kommer också att finnas kvar i nuvarande form.

– Vi ser att behovet är stor och trycket på mottagningen vid S:t Görans har varit högt. Flera boende runtomkring ar också upplevt en oro och känt sig otrygga pågrund av mottagningen, vilket man får ha respekt för. Därför tror vi på att göra den här vården tillgänglig på flera platser i länet, säger Anna Starbrink (L), sjukvårdslandtingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nu rekar man efter bra platser att kunna ställa upp en buss, eller en lämplig lokal att öppna en mottagning.

Man tänker sig också att man sänker åldergränsen från 20 till 18 år för att få delta i programmet då man i en utredning sett att hälften av dem som börjar ta droger debuterar redan innan de fyllt 20 år.

– Vi ser ett stort behov, och sprutbytet har varit framgångsrikt. Det här är en väldigt skör och utsatt grupp, att kunna hjälpa människor med rena sprutor minskar risken att drabbas av sjukdomar plus att personerna får en kontakt med vården som de annars kanske inte skulle ha fått, säger Anna Starbrink.

Större delen av landstingsalliansen – alla utom Moderaterna – är överrens med de rödgröna om att utöka sprutbytet, men ett definitivt beslut förväntas tas under våren.

Majoriteten i Stockholm stad är också överrens om att man vill fortsätta med sprutbytesprogrammet, vilket Mitt i tidigare skrivit om. Moderaterna har dock ställt sig kritiska till programmet och menar att det gör mer skada än nytta.

Martin Kåberg, som är medicinskt ansvarig för sprutbytesprogrammets, berättar dock för Mitt i att de inte kunnat se att sprutbytet inte leder till nyrekrytering eller ökat missbruk.

Fakta

2 000 personer är inskrivna

• Stockholms läns landsting är ett av sex landsting som bedriver sprututbytesverksamhet i Sverige.

• Verksamheten har pågått sedan våren 2013.

• För närvarande finns cirka 2 000 deltagare inskrivna på programmet.

• Cirka en femtedel av de inskrivna är mellan 20-29 år.

Källa: Hälso-och sjukvårdsnämnden