Sprututbyte börjar den 8 april

Kungsholmen Den 8 april drar sprutbytesprogrammet, som finns i en paviljong vid S:t Görans sjukhus, igång.

Förhoppningen är att minska smittspriding av HIV och hepatit C genom att ge dem som injicerar narkotika rena kanyler.

Man räknar med att uppemot hundra personer om dagen kommer att besöka lokalen.

I fredags höll närpolisen på Kungsholmen ett möte med samtliga inblandade i programmet . Den 21 mars klockan 18 välkomnas Kungsholmsborna till en öppen frågestund på initiativ av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Mötet sker i aulan på S:t Görans sjukhus.