S:t Eriksparken får längre staket

Vasastan S:t Eriksparken vid Rödabergsskolan får ett längre staket för att göra parken säkrare för barn som åker pulka på slänten ner mot S:t Eriksgatan. Detta sedan en medborgare skrivit till stadsdelsförvaltningen och påpekat att barnen idag riskerar att åka ut på gatan när de åker pulka.

Förvaltningen ska nu undersöka hur parken kan göras tryggare under vintern och se till att staketen förlängs.

Arbetet kan starta i vår när tjälen har gått ur marken.