S:t Görans får byggas ut

S:t Görans sjukhus får byggas ut. Det slår mark- och miljödomstolen fast efter att ett antal grannar överklagat planerna.

En tillbyggnad av S:t Görans sjukhus och en tillfällig ambulanshall har rört upp känslor hos kringboende. Det planerade bygget har tidigare godkänts av både stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen, men överklagades till mark- och miljödomstolen. Nu har mark- och miljödomstolen också sagt ja till planerna.

Bland annat är grannarna oroliga för problem med insyn från den nya höga sjukhusbyggnaden som ska placeras 16 meter från deras hus. Dessutom är de oroliga för att solljuset ska försvinna.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.