Stabsläget har upphört – men fortsatt högt tryck

Södersjukhuset
Det är fortfarande många som söker vård, men stabsläget har upphört.
Södersjukhuset befinner sig inte längre i stabsläge, men inflödet av patienter är fortfarande stort.

Stabsläget på Södersjukhuset bröts vid 10-tiden på onsdagen. Sjukhusets ledning hade då under ett dygn haft flera möten för att se över och omfördela resurser för att klara den pressade situationen.

Främst har det handlat om att flytta patienter till andra vårdformer eller vårdgivare, uppger Anna Steiber vid Södersjukhusets presstjänst.

Anledningen till det svåra läget, framför allt på akutmottagningen, är det höga inflödet av patienter samtidigt som det råder brist på vårdplatser. Patienter som behöver läggas in på avdelning blir kvar på akuten, vilket både leder till långa väntetider och risker i patientsäkerheten.

– Det är fortfarande stort inflöde av patienter, men det kan hanteras och sjukhuset befinner sig nu i normalläge, säger Anna Steiber.