ANNONS

Städdagar införs på gator i ytterstaden

Städdagar med parkeringsförbud införs i ytterstadens villaområden nästa år.

Men i Älvsjö hade politikerna velat gå ett steg längre och ha parkeringsförbud på ena sidan gatan hela vintern.
ANNONS

I Älvsjö finns ett flertal äldre småhusområden, tomterna är små och gatorna trånga. Samtidigt skaffar allt fler bil. Detta leder till problem under snörika vintrar.

– Problemet är att bilarna parkerar på trottoaren och snöröjarna inte kommer fram, säger Olle Andretzky (M) i Älvsjö stadsdelsnämnd.

Han säger att stadsdelen under vintrar med mycket snö får in många klagomål från medborgare som inte kan gå på trottoarerna eftersom de är oplogade och isiga.

– Vi skickade därför in ett förslag om att införa parkeringsförbud på den sida av gatan som har gatubelysning och trottoar. Hela nämnden ställde sig bakom det förslaget, säger Olle Andretzky.

Parkeringsförbudet skulle råda mellan den 1 december och den 31 mars, enligt förslaget. Vilka gator som skulle vara lämpliga lovade man att återkomma till om trafiknämnden ställde sig positiv till begäran.

Men Stockholms stad har i sin budget för år 2012 beslutat om en utökning av de så kallade städdagarna.

Även villaområden i ytterstaden ska omfattas av städdagar, vilket innebär att det en dag i veckan ska vara bilfritt på ena sidan gatan mellan den 1 november och den 15 maj. Under den tiden ska trafikkontoret komma åt att snöröja, men även ta upp sand, löv eller göra markarbeten.

– Vi får acceptera att staden har tagit det här beslutet i budgeten. Men vi kämpar vidare för vårt förslag inför 2013, säger Olle Andretzky.

Enligt moderaternas skrivelse händer det att folk från andra stadsdelar, till exempel från innerstan, använder de trånga villagatorna som gratis långtidsparkering. Vissa bilar kan stå på samma plats hela vintern.

ANNONS

Enligt Radio Stockholm kommer städdagar att införas redan i januari i delar av Tallkrogen och Bromma.

Fakta

Brunnar ska rensas

Man får inte parkera på gatan när det är städnatt/städdag.

Under den tiden då det är p-förbud utförs exempelvis gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten.

Källa: Källa: Stockholms stad