Staden ändrade sig om dagisflytt efter kritik

Bergshamra.
Bergshamra.
Solna stad ville stänga Rågens förskola och flytta barnen till Tellus – på andra sidan Bergshamra – istället. Men efter protester från barn och föräldrar gjorde man en pudel.

Förskolorna i Bergshamra dras med ett underskott på 4 miljoner kronor. Det fick staden att ta det drastiska beslutet att stänga förskolan Rågen i södra Bergshamra, där 33 barn idag går, och istället erbjuda barnen en plats på Tellus i norra Bergshamra, som har tomma lokaler.

En lite väl drastisk förändring tyckte föräldrarna som snabbt mobiliserade sig och krävde ett stopp av den planerade flytten.

– Det kom från ingenstans. Vi och personalen fick veta det samtidigt. Man hade varken gjort en barnkonsekvensanalys eller något förarbete alls i frågan, berättar en mamma.

Knappt hade man höjt sina röster förrän staden gjorde en helomvändning och pudlade i frågan.

– Det är ju jättepositivt att Rågen blir kvar, vi är glada att vi kunde påverka. Samtidigt känns det skakigt att man har en förvaltning som bara kan hitta på saker. Sånt här påverkar människor väldigt mycket. Det känns oseriöst, säger mamman.

Under tiden som protesterna pågick fick föräldrarna veta att förskolans lokaler, som hyrs av en bostadsrättsförening, redan sagts upp. Något som inte visade sig stämma då kontraktet löper till 2019.

Enligt Katarina Påhlman, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, rör det sig om ett missförstånd.

– Det vi menade var att lokalerna inte längre var tänkta att användas till förskoleverksamhet, de skulle inte belasta kommande budget. Staden har ju andra verksamheter som hade kunnat använda den, säger hon.

Ni har fått kritik för bristande framförhållning?

– Jag kan inte säga annat än att vi agerat utifrån de planeringsförutsättningar vi har. Nu har vi lyssnat på föräldrarna och personalen kring detta.

– Samtidigt, har man ett underskott som är så stort som 4 miljoner krävs det snabba insatser. Vi har försökt att vara så öppna som möjligt och bjuda in till informationsmöte så snabbt vi kan, säger hon.

Hur budgetunderskottet nu ska täckas upp ska utredas, enligt Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Nu ska vi sätta oss ner och göra en djupare översyn över vilka lokaler vi har i Bergshamra. Vi har en stor överkapacitet på förskoleplatser och lokaler på bland annat Tellus, och där kan det kanske bli så att vi tar in annan kommunal verksamhet.

Kan du vara självkritisk?

– Både ja och nej. Ett förändringsbesked är alltid plötsligt. När det gäller Rågen så gällde ju förändringen inte förrän efter sommaren. Det ligger ett ansvar på oss politiker hur vi ska ta oss an det här underskottet. I det här fallet kunde vi inte gjort på något annat sätt, säger hon.

– Samtidigt, nu har vi fått inspel på det här beslutet, och det måste vi lyssna på, säger hon.