JO-anmäls för handlingar som fanns hela tiden

Bråket om Stureplan fortsätter.
Bråket om Stureplan fortsätter.
Brevet från Ulrica Messing som PG Nilsson menade saknades.
Brevet från Ulrica Messing som PG Nilsson menade saknades.
Brevet från Anders Borg som PG Nilsson menade saknades.
Brevet från Anders Borg som PG Nilsson menade saknades.
Mängder av synpunkter har kommit in till stadsbyggnadskontoret och enligt krögarna har handlingar försvunnit – och därför anmäler man staden och stadsbyggnadskontoret. Men handlingarna har funnits där hela tiden, enligt staden.
– Det handlar om ett missförstånd, säger Susanna Stenfelt.

Svenska Brasserier är ett samlingsnamn för Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo och flera andra krogar. De har motsatt sig omdaningen av Stureplan och är drivande i en kampanj att ändra på planerna som ägaren, det Abu-Dhabi-baserade bolaget ADIA, har för området. Samrådet som avslutades tidigare i somras ledde till att stadsbyggnadskontoret fick in rekordmånga synpunkter. Över 8 000 personer hörde av sig, och de allra flesta var negativa.

Nu anmäler Svenska Brasseriers huvudägare PG Nilsson stadsbyggnadskontoret till Justitieombudsmannen eftersom det enligt honom saknas inkomna synpunkter. Men handlingarna har funnits där hela tiden, säger stadsbyggnadskontoret. De har nämligen fört in flera brev i sitt system i samma dokument eftersom de ser exakt likadana ut men är undertecknade med olika namn.

”Missförstånd”

–  Handlar anmälan om de 2000 ”försvunna” breven så är det ett missförstånd. De är inte försvunna. Det har varit ett rationellt sätt att hantera breven på och också tillåtet, säger Susanna Stenfelt som är ansvarig planarkitekt.

PG Nilsson å sin sida säger att det inte är upp till stadsbyggnadskontoret utan till Justitieombudsmannen att avgöra om stadsbyggnadskontoret har agerat rätt. Han menar att exempelvis de före detta politikerna Anders Borgs och Ulrica Messings brev till stadsbyggnadskontoret inte registrerats. Men de finns inscannade i systemet tillsammans med andra likadana brev.

– De försöker att klumpa ihop breven för att få det att låta som att det är färre. Det är odemokratiskt och problematiskt, bakom var och en av de här inlagorna finns en riktig person med en riktig adress. Jag tycker att det här osar katt, säger PG Nilsson.