ANNONS

Staden anmäls för arbeten vid Slussen

Stockholm stad har anmälts för miljöbrott.

Arbetet med Slussen har smygstartat trots att tillstånd ännu saknas, enligt en anmälan till miljöförvaltningen.
ANNONS

I förra veckan gick den vidare till en åklagare.

– Eftersom staden inte har fått tillstånd för dessa arbeten kan det vara fråga om otillåten miljöverksamhet enligt Miljöbalken, säger advokat Madeleine Lilliehöök.

Hon är ombud för fyra sakägare i miljömålet. En av dem är Jan Ohlin som är engagerad i föreningen Bevara Slussen.

– Hur länge de har hållit på vet vi inte, men det var i juni som vi upptäckte att staden har börjat sitt arbete trots att prövningen i Mark- och miljööverdomstolen inte är klar, säger Jan Ohlin.

Han menar att prövningen i Mark- och miljööverdomstolen måste ske först, innan det står klart om staden får påbörja sitt arbete över huvud taget.

Det var i februari som mark- och miljödomstolen prövade stadens ansökan om tillstånd för bland annat anläggande av en ny sluss, ny vattenreglering för Mälaren och grundvattenbortledning.

Då fick staden nej till byggnadsdom och ett verkställighetsförordnande ogillades. Det beslutet har staden överklagat till Mark- och miljööverdomstolen, som väntas behandla målet i november.

Miljöförvaltningen har lämnat anmälan från Jan Ohlin och de andra sakägarna vidare till Riksenheten för miljö- och arbetsmål där en åklagare ska fatta beslut om åtal ska väckas eller inte.

Mårten Frumerie, chef för exploateringskontorets avdelning för stora projekt, är dock inte särskilt orolig.

ANNONS

– Nej, vi har tillstånd för det vi gör nu. När det gäller Kolingsborg så ingår det inte i miljödomen och vi har dessutom inte börjat riva byggnaden utan sanerar bara asbest. Och de schaktarbeten som de anser att vi gör under vattenytan är inte alls under grundvattennivån utan tre meter ovanför, säger han.

Jan Ohlin är av en annan åsikt.

– Det sker visst arbeten under grundvattennivå och rivningen av Kolingsborg har visst påbörjats. Nu vill vi att arbetet stoppas så snart som möjligt, säger Jan Ohlin.

Åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmål väntas fatta beslut om åtal ska väckas eller inte om några veckor.

Fakta

Två detaljplaner för Slussen:

Den ena gäller den stora bussterminalen som skulle sprängas in i Katarinaberget. Den stoppades av mark- och miljödomstolen i fjol. Staden har överklagat.

Den andra gäller det centrala Slussenområdet. Den stoppades först, men staden överklagade och fick grönt ljus i Mark- och miljööverdomstolen.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Södermalm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.