Bajsbakterier i Mälarhöjdsbadet – staden avråder från bad

mälarhöjdsbadet
Staden avråder från bad vid Mälarhöjdsbadets östra och västra del.
På grund av för höga halter av tarmbakterier avråder miljöförvaltningen från bad på Mälarhöjdsbadet i Skärholmen. Nya prover har tagits och ett besked om vattenkvaliteten väntas inom kort.
Enligt miljöförvaltningen rör det sig dock troligen inte om något större utsläpp.

Miljöförvaltningen avråder från bad vid Mälarhöjdsbadets västra del sedan den 19 juli.

Skärholmens stadsdel skriver på sin Facebooksida att för höga halter av bakterier har hittats vid badet. Skyltar som som informerar om avrådan finns uppsatta vid baden och bad sker på egen risk.

– Det som är märkligt är att det var höga halter av bakterier på den västra delen men väldigt låga halter på den östra delen, säger Jerzy Slazak, vid miljöförvaltningens avdelning för hälsoskydd.

Jerzy Slazak tror därför inte att det rör sig om något större utsläpp som skulle kontaminera hela badet, utan misstänker att bakterierna har sköljts ner i vattnet från land, troligen från en människa eller hund som gjort sina behov vid badet.

Nytt provresultat på gång

Vattenproverna som tas vid Stockholms badplatser under sommaren visar förekomsten av tarmbakterierna E.coli och intestinala enterokocker. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så snart som möjligt.

De nya proverna togs i fredags och ett besked om de nya provresultaten väntas senare under dagen eller morgondagen. Jerzy Slazak vill avvakta vad proverna säger men tror att det kommer att visa ett positivt resultat för badsugna.

– Omprovet kommer nog att vara bra. Om inte får vi titta på det närmare, säger han.