Staden backar: Dalen kan få boendeparkering

Som Mitt i tidigare berättat ska Dalen undantas när boendeparkering införs i söderort.
Men Dalenborna anser inte alls att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i området.
– Vi tittar just nu på om vissa fastigheter kan undantas och få möjlighet till boendeparkering, säger Josefine Weinberg på trafikkontoret.

Mitt i har vid flera tillfällen berättat om de nya parkeringsreglerna som införs i söderort. Det blir avgiftsbelagd gatuparkering och boendeparkering i Årsta och Enskede. Dock skulle Dalen undantas från möjlighet till boendeparkering, eftersom trafikkontoret menade att det finns tillräckligt med parkeringar på fastighetsmark i området.

Den bilden delas dock inte av alla Dalenbor. Många vittnar om att det är flera års kö för att få en garageplats. Och på gatan finns i stort sett ingen parkering alls.

– Vi har fått in en hel del synpunkter och diskuterar just nu hur vi ska göra med fastigheterna där det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser. Sannolikt kommer det att bli ett undantag så att de får möjlighet till boendeparkering, säger Josefine Weinberg, på trafikkontoret.

Trafikkontoret skissar på ett tjänsteutlåtande och räknar med att trafiknämnden kan fatta beslut i november.

– Det finns knappt parkering på gatumark i dalen så de kommer i så fall att få tillhöra ett boendeparkeringsområde intill och ställa bilen i angränsande område, säger Josefine Weinberg.

Minneberg i Bromma skulle inte heller få boendeparkering. Ärendet är överklagat och området kommer nu också sannolikt att få boendeparkering.