Staden backar om bygge – tillfälligt

Ann-Helen Johansson och Magdalena Sievers kan tänka sig att en förskola byggs på grusplanen mellan områdena, men vill behålla grönskan.
Ann-Helen Johansson och Magdalena Sievers kan tänka sig att en förskola byggs på grusplanen mellan områdena, men vill behålla grönskan.
Missnöjet var för stort. Nu hamnar stadens förslag på hur Bagarmossen och Skarpnäck skulle kunna växa samman i papperskorgen.

– Kritiken har varit rätt massiv, säger Regina Kevius (M), som vill att hela frågan utreds på nytt.

Tanken var att Bagarmossen och Skarpnäck skulle få ett tydligare samband, med bebyggelse och en eventuell bilväg genom grönområdet som delar stadsdelarna.

Men både förespråkare av fler hus och tätare bebyggelse, liksom vänner av en försiktigare exploatering, ratade planerna.

– Det som var planerat kanske inte blev så bra. Där är vi ganska självkritiska. Det kom väldigt mycket kritik och då är det viktigt att vara lyhörd för den, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Över tusen personer har lämnat in synpunkter till Stockholms stad. Och krav har rests på att trafikeffekterna av de 700 nya bostäderna utreds.

Ärendet, som skulle ha behandlats i stadsbyggnadsnämnden i torsdags, har skjutits på framtiden. Enligt Regina Kevius ska staden nu ta ett helt nytt grepp om området.

– Jag vill understryka att vi vill bygga bostäder där. Men frågan är hur strukturen ska se ut, var husen placeras och i vilken form, säger Regina Kevius, som dock inte utesluter fler bostäder än i det första förslaget.

I höstas sällade sig Folkpartiet till oppositionen och ställde sig mot delar av planerna.

– Det var en kall och död miljö med hus utslängda i en skog man föreslog, inte en miljö som skapar samband mellan områdena, säger Daniel Forslund (FP).

Han förespråkar att bebyggelsen ska förtätas vid Bagarmossen och ned mot bollplanen, samt att hela Bergholmsskolan rivs och ersätts med bostadshus men att grönområdet fredas i så stor utsträckning som möjligt.

– Det går att bevara naturen, men ändå bygga nytt. Att man tar ett omtag känns som en väldigt bra kompromiss. För en gångs skull kan vi tillfredställa alla parter.

Enligt Daniel Forslund går det att skapa minst lika många bostäder även om grönområdet sparas.

Vad är viktigast om stadsdelarna ska bindas ihop?

Lotta Kennmar, 52, Bagarmossen:

– Sambandet finns redan och vi behöver skog och mark. Men jag kan förstå om de bygger vid den gamla skolan och bollplanen.
Amanda Westman, 23, Skarpnäck:

– Att utveckla parken med exempelvis grillplatser där folk möts. Skogen är hela charmen med området.
Tord Jonasson, 49, Bagarmossen:

– Jag är kluven. Bostäder behövs. Men ska man länka ihop här behövs väl en väg och det är synd om grönområdet går förlorat.
Tomas Skogberg, 42, Bagarmossen:

– Det finns redan ett samband mellan Bagarmossen och Skarpnäck, eftersom vi har ett naturligt skogsområde som många nyttjar.