Staden bröt mot upphandlingslag

Sundbyberg Sundbybergs stads upphandling för snöröjning har milt uttryckt dragits i långbänk sedan två entreprenörer, SBE Trädgårdsservice (SBE) och Leo Söderberg AB (LSAB) stridit om avtalet sedan oktober 2012.

Förvaltningsrätten slog den 15 januari fast att Sundbyberg brutit mot lagen mot offentlig upphandling genom att teckna avtal med SBE, trots att de lämnade in sitt anbud för sent.

Från den 28 januari är det istället LSAB, som först förlorade upphandlingen, som sköter snöröjningen i staden. Priset för Sundbyberg stad är cirka 300 000 kronor dyrare än SBE:s anbud som först antogs.