Staden inte nöjd – bussarna ska snabbas på

Stadens arbete med att göra buss 1 och 4 snabbare går vidare.
Stadens arbete med att göra buss 1 och 4 snabbare går vidare.
Staden vill att buss 1 och 4 ska gå ännu snabbare.
Hållplatser flyttas, det blir fler bussfält och dubbelparkerare ska bort.

Arbetet med att göra buss 1 och 4 snabbare har pågått sedan 2012. Påstigning i flera dörrar, borttagna parkeringar och färre övergångsställen är några åtgärder som har gjorts.

Och det har givit ett visst resultat – med jämnare avgångar och snabbare restid för de flesta avgångarna.

Behövs fler åtgärder

Men bussarna går fortfarande för sakta på många platser, tycker trafikkontoret. Ettan är för långsam vid bland annat Västerbroplan, Fridhemsplan och Sturegatan. Och fyran är för trög vid Skanstull, Fridhemsplan och Sankt Eriksgatan.

– Målet är att öka snitthastigheten till 18 kilometer i timmen och få en jämnare rytm på bussarna. Förändringarna vi gjorde har utvärderats och man har sett att det behöver göras mer, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Nu har trafikkontoret tagit fram fler åtgärder tillsammans med Keolis och SL för att göra blåbussarna ännu snabbare.

Hållplatser flyttas

Bland annat ska hållplatser flyttas, eller dras in, och nya busskörfält anläggas. Se i faktarutan nedan hur just din bussträcka påverkas.

16 miljoner kronor satsas på åtgärderna som utföras under 2018 och 2019.

Fler förändringar är också att vänta för buss 2 och 3 men dessa ligger i en senare fas.

– Men de bussarna har inte glömts bort, säger Daniel Helldén.

Fakta

Buss 1

Här går ettan för långsamt:

Medelhastigheterna är som lägst vid Västerbroplan, Fridhemsplan, Kungsgatan och Sturegatan.

Så ska det ordnas:

  • Vid Västerbroplan föreslås ett nytt busskörfält mellan hållplatsen Fyrverkarbacken och korsningen med Rålambsvägen. En mindre ombyggnad av gatan och omfördelning av utrymme behövs.
  • Bussar tvingas ibland köa för att ta sig in till hållplatsen Mariebergsgatan på Drottningholmsvägen. Hållplatsen föreslås därför bli längre.
  • På Fleminggatan föreslås bland annat att hållplatsen S:t Eriksgatan flyttas och placeras före korsningen med Fridhemsgatan. På sträckan mellan Scheelegatan och Kungsbroplan föreslås ett överbrett kollektivtrafikkörfält för buss och cykel. Dessutom föreslås en sammanslagning av hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan som blir en enda station mellan Scheelegatan och Pipersgatan.
  • Kungsgatan är problematisk bland eftersom taxibilar och personbilar ofta ställer sig vid lastzoner vilket leder till dubbelparkeringar, vilket i sin tur leder till bussförseningar. Övergångsställen med extremt stora flöden är ett annan problem på Kungsgatan. Staden vill därför utreda vidare hur man ska få sträckan snabbare.
  • Vid Karlavägens korsningar finns ofta dubbla övergångsställen placerade på vardera sida om respektive korsning  Detta medför att bussarna tvingas stanna fler gånger. Trafikkontoret vill kolla var det verkligen behövs dubbla övergångsställen och ta bort de som inte är motiverade för att öka stombussarnas framkomlighet.
Källa: Trafikkontoret
Fakta

Buss 4

Här går fyran för långsamt:

Medelhastigheterna är som lägst vid Skanstull, Rosenlundsgatan, Hornstull, Fridhemsplan, Sankt Eriksgatan och Odengatan.

Så ska det ordnas:

  • Vid Skanstull där fyran går mot Gullmarsplan blir det ofta problem för både bussar och varuleveranser. En lastplats på platsen föreslås byta plats med cykelbanan så att det blir färre dubbelparkeringar i bussfältet.
  • Rosenlundsgatans sista kvarter, mellan Krukmakargatan och Hornsgatan, föreslås bli bussgata. Hållplatsen som i dag är placerad på Hornsgatan flyttas in på Rosenlundsgatan. Den befintliga lastplatsen behålls och trafik till denna tillåts, medan övrig trafik får köra via Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan.
  • På Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan finns en lastplats som försvårar inkörning till hållplatsen. Kontoret vill utreda en ny placering av lastplatsen. I trafiksignalen vid korsningen S:t Eriksgatan/Drottningholmsvägen saknas i dag bussprioritering och detta föreslås därför åt båda hållen.
  • På Odengatan vill staden kolla om det går att flytta hållplatserna vid Stadsbiblioteket till före korsningen med Sveavägen.
Källa: Trafikkontoret