Här vill staden bygga för nyanlända

I korsningen Tranebergsvägen/Margretelundsvägen vill staden bygga modulhus.
I korsningen Tranebergsvägen/Margretelundsvägen vill staden bygga modulhus.
Stockholms stad vill bygga 30 lägenheter för nyanlända i Bromma. Nu undersöker man möjligheten att placera dem i Traneberg.
– Där finns en grönyta som inte är nyttjad i dag, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända.

Under 2017 ska Stockholms stad ta emot 2 858 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och anvisats hit. Till största del handlar det om familjer.

För att se till att de har någonstans att bo vill staden bygga modulhus, med tillfälligt bygglov, på flera platser runt om i Stockholm. Nu förbereder man en bygglovsansökan för ett trettiotal lägenheter i Traneberg i Bromma.

Markundersöks nästa vecka

– Vi kommer att göra markundersökningar i nästa vecka, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända.

Totalt handlar det om tre stycken hus med cirka tio lägenheter i respektive byggnad öster om Margaretlundsvägen, just norr om Tranebergsvägen.

– Där finns en grönyta som inte nyttjas. Fotbollsplanen som finns där i dag kan komma att påverkas, men inte lekplatsen eller skejtrampen, säger Anna Mölgård.

Överklagat i Beckomberga

Om markundersökningarna ger ett positivt gensvar kommer Stockholmshem att lämna in en bygglovshandling som kan komma att gå upp i stadsbyggnadsnämnden i december.

Det här är inte de enda modulhusen för nyanlända som planeras i Bromma. I Beckomberga planeras 100 tillfälliga lägenheter. Det tillfälliga bygglovet är överklagat och ligger hos Mark- och miljödomstolen, som väntas fatta ett beslut under hösten.