Staden drar in modulhusprojekt i Sundby

Nu har Stockholms stad dragit tillbaka planerna på modulbostäder för nyanlända i Sundby.
Nu har Stockholms stad dragit tillbaka planerna på modulbostäder för nyanlända i Sundby.
Det blir inga modulhus för nyanlända flyktingar på tomten Arrendevägen-Småbrukarvägen i Sundby. Det beskedet lämnade Fredrik Jurdell, vd för Stiftelsen Stockholms hotellhem vid ett möte om ett modulhusprojekt i Beckomberga.

Mitt i Västerort har tidigare rapporterat om att Stockholms stad velat placera 150–200 lägenheter i modulhus på en äng vid Arrendevägen-Småbrukarvägen i Sundby. Den och andra platser har valts ut för att staden ska klara att ordna bostäder för de 2 810 flyktingar med permanenta uppehållstillstånd som man anvisats genom den tvingande anvisningslagen som trädde i kraft tidigare i år.

Det här har många Spångabor protesterat mot och nu backar Stockholms stad från planerna. Anledningen är att Sundbyskolan kan behöva tomten, enligt Fredrik Jurdell, vd på Stiftelsen Stockholms hotellhem som ska förvalta de kommande genomgångsbostäderna för nyanlända.

– Det har visat sig att Sundbyskolan är väldigt pressad vad gäller antalet elever. Utbildningsnämnden bedömer att skolan behöver ha tillgång till platsen för eventuella kommande planer. Det går inte att boka upp tomten för bostäder i så många år, säger han.

Han gav detta besked på torsdagen till besökare på ett möte om modulbostäder i Beckomberga som staden arrangerade där. Planerna för 125-175 lägenheter där fortskrider.

I juni väntas stadsbyggnadsnämndens besluta om bygglovsansökningarna för modulbostäder i Beckomberga, Örby och Sätra. Även projekten i Slakthusområdet, Grimsta och Hagsätra arbetar staden vidare med.

– Vi tittar inte bara på lösningar med modulhus. Vi hoppas skapa 27 lägenheter för nyanlända på Dalens servicehus och 50 sådana lägenheter vid Vintertullens äldreboende på Södermalm. Det har att göra med att behovet av platser på äldreboenden har minskat, säger Fredrik Jurdell.

Det öppna mötet om genomgångsbostäder i Beckomberga gick lugnt till. Från stadens sida svarade politiker som stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) och bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) på frågor.

Flystabon Alexander Santmarie hör till dem som engagerat sig i gruppen ”Ta ert ansvar” som motsätter sig projekten i Sundby och Beckomberga. Han tycker att det är bra att staden inte går vidare med bostäderna i Sundby.

– Det är inte för att de har lyssnat på oss. De borde kanske ha kollat platsen innan de tog upp den till diskussion, säger han.