Staden dumpar snö i Nybroviken

Dumpad snö i Nybroviken.
Dumpad snö i Nybroviken.
Nybroviken är full av brun snösörja och vid Norr Mälastrand dumpas tonvis med snö rakt ned i Riddarfjärden.
Men dumpningen är helt laglig och sköts av staden.

I Sverige finns det ett generellt förbud mot dumpning av snö i vatten eftersom det räknas som avfall. Men Stockholms stad har fått dispens av länsstyrelsen att dumpa snö vid fyra sjöar och vattendrag: Blasieholmen, Värtahamnen, Stadsgården och Norr Mälarstrand.

Innehåller giftiga ämnen

Anledningen är att de stora snöhögarna ställer till det för trafiken i innerstan.

– Vi undviker att tippa snön i vattnet så länge det är möjligt men när det finns behov för att säkerställa framkomligheten har vi möjlighet att göra det. I ytterstan kan vi tippa snön på land men i innerstan finns inte så många sådana platser, säger Ola Eriksson, presstalesperson på trafikkontoret.

Snön innehåller vissa giftiga ämnen som tungmetaller men än finns väldigt lite forskning om hur snön påverkar vattenkvaliteten. Ett forskningsprojekt inleddes 2017 för att ta reda på hur Stockholms vatten påverkas av snödumpningen, bland annat genom provtagningar i olika vattendrag och sjöar. Projektet väntas vara klart 2019.

”Ligger under gränsvärdena”

Enligt Ola Eriksson finns ännu inga bevis för att snödumpningen är miljöfarlig.

– De provtagningar som gjorts visar att ämnena ligger långt under gränsvärdena för vad som är okej. Men vår dispens går ut 2021 och det är en fråga som diskuteras. Det är väldigt viktigt att se till att det som tippas inte förstör vattenmiljön, säger han.