Staden får backa om lastbilar

Åkerierna hoppas på att ny säkerhet ska stoppa terrordåd.
Det var fel av Lidingö stad att förbjuda lastbilar att parkera på ön.

Detta enligt Transportstyrelsen som ger Lidingö stad bakläxa på utformningen.

Lidingö Sprängteknik KB överklagade Lidingö stads beslut om att förbjuda lastbilar med totalvikt över 3,5 ton att parkera på Lidingö till länsstyrelsen. Företaget menade bland annat att beslutet diskriminerade en hel yrkesbransch. Länsstyrelsen gav dock kommunen rätt.

Men nyligen upphävde Transportstyrelsen kommunens och länsstyrelsens beslut. Detta eftersom man ansåg att det var oklart vad kommunen velat reglera och att föreskrifterna därför har fått en olämplig utformning.

Anledningen till förbudet har kommunen sagt vara att lastbilarna skymmer sikten, orsakar fara och framkomlighetsproblem. Detta tycker Transportstyrelsen att man kan beivra med befintliga regler. Att parkerade lastbilar utgör ett bullerproblem håller man inte med om, däremot kan kommunen ”förbjuda färd med de fordon som orsakar buller eller vidta andra bullerdämpade åtgärder som inte behöver innebära reglering”.