Staden får bakläxa efter anmälningar

Lidingö Barn- och elev­ombudet (BEO) har granskat en grundskola på Lidingö. Det handlar om upprepade anmälningar från en elev vars föräldrar menar att eleven blivit mobbad. BEO konstaterar att skolan utrett anmälningarna, men att rektorn inte berättat om anmälningarna för Lidingö stad, vilket de är skyldiga att göra enligt skollagen. Utredningen visar att eleven utsatts för kränkande behandling.