Staden får böta 120 000 för långsamt beslut

Kungsholmen I januari 2012 ansökte en man om att få ett boende med särskild service och stöd av kommunen.

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkände ansökan i juni 2012, då mannen hade önskat att i första hand få bo­

i ­stadsdelen.

Efter ett år hade han ännu inte fått något boende.

Förvaltningsrätten har nu dömt staden att betala en straffavgift på 120 000 kronor till staten då väntetiden anses som oskäligt lång.