Staden fixar inte nog med skolplatser

Staden är för dålig på att planera bygget av förskolor och skolor, enligt en ny rapport.
Staden är för dålig på att planera bygget av förskolor och skolor, enligt en ny rapport.
Lotta Edholm (L) Liberalerna
Lotta Edholm (L) vill se en blocköverskridande styrgrupp...
... något som skolborgarrådet Olle Burell (S) avfärdar.
... något som skolborgarrådet Olle Burell (S) avfärdar.
Stadsrevisionen riktar svidande kritik mot staden när det handlar om att få fram lokaler till skola och förskola.
– När jag såg rapporten sade jag "Yes, vad bra!", säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

I rapporten riktas kritik mot att samarbetet inte fungerar tillräckligt bra mellan organisationerna, särskilt mellan stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och utbildningsnämnden. Man slår fast att det innebär att det finns en risk för att staden inte kommer att klara av att möta det ökande behovet av förskole- och skollokaler. Samtidigt framhåller man att samarbetet är bättre mellan Skolfastigheter i Stockholm AB och utbildningsnämnden.

– Dels fungerar det bättre för att jag sitter som ordförande för både SISAB och utbildningsnämnden. Sen delar man samma uppdrag, att arbeta för fler skolplatser i Stockholm. Stadsbyggnadskontoren ska väga vårt intresse mot bostadsbyggande och bibliotek bland annat, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).


LÄS MER: Paviljonger på var tredje skola i Stockholm


Han beräknar att att man behöver bygga ungefär 20 förskolor per år inom en överskådlig framtid och motsvarande 2-3 fullstora grundskolor.

– Vi behöver öka graden av samhällsplanering och inte tro att marknaden ska lösa allting. När jag såg rapporten sade jag ”Yes, vad bra!”, för att den innebär att det här problemet prioriteras upp, säger Olle Burell (S).

Liberalerna vill skapa en blocköverskridande styrgrupp som tar gemensamt ansvar för skolutbyggnaden.

– Stockholm ska ha bra skolor över hela staden. Men det kräver att Socialdemokraterna börjar ta ansvar, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Förslaget om en styrgrupp avfärdas dock av skolborgarrådet.

– Jag tror inte att fler sammanträden och politikermöten får fart på byggandet. Jag uppskattar att de är engagerade och det engagemanget ser jag i SISAB och i utbildningsnämnden och det kan de fokusera på.

Fakta

Lokalkrisen i siffror

Enligt stadens egna beräkningar behövs 35 000 nya skolplatser till år 2040.
11 000 av dem ska uppnås genom planerade eller pågående projekt. Flera ombyggnader pågår, andra är osäkra.
24 000 platser ska täckas genom att bygga helt nya skolor.
Samtidigt måste staden ersätta de paviljonger vars tillfälliga bygglov går ut. Det behovet finns INTE medräknat i siffran 35 000. I själva verket är behovet alltså ännu större.
Att bygga en ny skola tar i genomsnitt mellan sju och tolv år. Många planer överklagas.

Källa: Utbildningsförvaltningen