Så ska staden förebygga att unga mår dåligt

Lotta Edholm, Liberalerna i Stockholms stad
Lotta Edholm tycker det är viktigt med elevhälsoarbete på skolorna.
Bättre elevhälsa och mer studiero – det är stadens recept för fler unga ska må bättre.
– Den ökande psykiska ohälsa hos unga personer är alarmerande och något som jag tar på största allvar, säger Lotta Edholm (L).

Fler och fler unga i Stockholm uppger att de mår psykiskt dåligt, vilket Mitt i tidigare rapporterat om.

Till exempel uppger hälften av tjejerna som går i tvåan på gymnasiet på Södermalm och var fjärde kille säger att de ofta känner sig deppiga eller ledsna utan att veta varför.

Skolborgarrådet i Stockholms stad, Lotta Edholm (L), tror att det beror på en rad faktorer.

– Många ungdomar har höga krav på sig ifrån olika håll, säger hon. 

Viktigt med bra elevhälsa

Elevhälsoteamen är en viktig pusselbit. Skolborgarrådet säger att hon har lagt ett uppdrag om att anpassa elevhälsan bättre efter skolornas behov. Det räcker till exempel inte alltid med en kurator per skola.

– Det är tydligt att ett välfungerande elevhälsoarbete kan förebygga psykisk hälsa. Kompetensen ska finnas på alla skolor samt vara en del av skolans organisation. Det är en förutsättning för ett effektivt arbete.

Fokusera på studiero

En fullgjord avklarad skolgång är en av de viktigaste försäkringarna mot framtida psykisk ohälsa, tror skolborgarrådet. För det krävs ökad trygghet och studiero i samtliga klassrum.

– Det vi vet är att de skolor som satsar på trygghet och studiero genom att utöka elevhälsoteamen också får effekt på hela skolan.